- •'PcnCTToü vvKsui K. ouiiio iiuuul wii su&rei er Gewapend met een geweldige kleurenfoto uit de Muziek Parade van april jl. rende ik de afdeling huisverbruik te Rotterdam op, waar Wim (voor vrienden en kennissen Willem) van 't Hoo- gerhuys, commercieel assistent, doorgaans achter zijn bureau pleegt te zitten. „En nu alles ver tellen over de Free!" riep ik. Onnodig nog te zeggen dat bo vengenoemde foto er een was van de bekende Rotterdamse soulgroep de Free. Maar het leuke is, dat de achtergrond op de foto gevormd wordt door een grote stapel Heineken kratten. (Bij navraag bleek dat de groep gefotografeerd was op het ter rein van Heineken's jongste dochter, de firma Koster in Hil versum). En Willem vertelt. „De Free, welbekend van het tv- programma Jam. De Free, Euro pa's grootste en enige complete soulshow. De Free, kort gezegd voor een lang verhaal: de groep heet eigenlijk voluit „The RAY NICHOLS SHOW featuring the FREELATIONS, the FREE OR CHESTRA and the BELLS. Deze lange naam omvat: Ray Nichols, the star of the show, de ge kleurde zanger met een onge kend groot talent; The Free lations, drie negerzangeresjes met Hoe is het allemaal tot nu toe gegaan? „Geweldig! Op 1 november 1967 begon de Free (alleen de band, in achtmansbezetting, voor die tijd uniek) op te treden en maakte direct al naam. Toen Aretha Franklin in mei van het vorig jaar in het Concertgebouw te Amsterdam optrad, was de Free in het voorprogramma op genomen en daarmee was de grote doorbraak een feit. De eerste single „Because I love you" schoot de Nederlandse top veertig in en bereikte de 18e plaats, ondanks het feit, dat het uitbrengen van de plaat organi satorisch niet goed gepland was." Wanneer zijn jullie gaan uitbreiden „We hebben direct na het begin al in die richting gedacht. De vaste plannen wilden we in janu ari 1969 uitvoeren. Maar omdat er in november 1968 een tournee door Engeland en Schotland op het programma stond, hebben we in september '68 al de groep uitgebreid tot de huidige bezet ting. Die uitbreiding betekende: The Freelations en The Bells. The Freelations was vroeger een backinggroup, The Scandals. Wij leerden de meisjes kennen tij- LIJIK Jeugdrubriek onder redactie van made- leen van eek, hans jonkers, rudie van eekert, ad sinkeldam, greet de klerk, rené prins, els küper, cor lange, yvonne schutselaars en emmy bangma Heeft de groep nog meer tournees gemaakt? „Ja. In maart van dit jaar zijn we naar Polen geweest. Daar heb ben zich de meest wilde tonelen afgespeeld tijdens het optreden, ledereen was dol-enthousiast. Tussen twee haakjes: „Keep in touch", onze derde en naar ik dacht wel de beste plaat, bereikte de 7e plaats in de top tien. En naar Zwitserland, Montreux, een optreden tijdens het Gouden Roos Festival. Wij hebben daar op 25 april gespeeld met nog enkele andere Engelse groepen, zoals „Yes", een vreselijke goe de underground-groep, hier in Nederland nauwelijks bekend. Onze show, die twintig minuten duurde, is op de film opgeno men. Onder andere Duitsland, Frankrijk, België en Zwitserland hebben deze film gekocht." T oekomstplannen? „Er worden driftig besprekingen gevoerd over een tweede Engel se tournee. Ook lopen er nog onderhandelingen over het op treden in andere landen. We hopen dat binnenkort ook Ame rika aan de beurt komt." T oekomstmuziek? „In mei is de eerste elpee uit gekomen van de Free, die wat samenstelling betreft uniek is, want de hele show staat er op. Dat wil zeggen, dat èn Ray én The Freelations èn The Bells al len hun eigen nummers zingen, begeleid door The Free Orches tra, dat op zijn beurt weer instru mentale nummers speelt. Deze plaat, Funky Free, gaat geweldig goed. Verder, ja natuurlijk platen ma ken, shows, televisie en ga zo maar door. NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT Een laatste opmerking van Wim van 't Hoogerhuys, die als het even kan met de groep meegaat: „Hoe jammer het ook is, als het allemaal gaat, zoals de Free het wil, dan zal Nederland nog maar weinig van deze groep te zien krijgen!" Emmy 1 CHS2J £355$ rr—«t C2E23 C=5 CE25 (jmcEsiD

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 18