uur later de lang verwachte show begon. Het eerste gedeelte van het programma werd verzorgd door een aantal artiesten, die beurtelings met elkaar en alleen optraden. Vooral de jonge Roberto oogstte met zijn war me stem veel applaus. En dan: Bob- bejaan Schoepen himself, eigenaar van het pretpark, een beweeglijk, ra- re-bokkesprongen-makerig mannetje. Drie kwartier lang had hij de zaal in zijn ban, al fluitend, zingend (ook met vrouw Josée) en imiterend. Zijn „Ik heb eerbied voor jouw grijze ha ren" werd door het publiek ernstig maar hartstochtelijk meegeneuried en Foto links: „Kan er soms nog een raam open?" Foto onder: Aankomst in Bobbejaanland. zij het ietwat beverig meege zongen. Tot besluit vertolkten alle artiesten het „Catootje" met Bobbe- jaan als een Don Camillo-achtige do minee. Om half zes voor velen had de show best nog wat langer mogen du ren vertrokken de bussen uit Lichtaart om drie kilometer verder weer te stoppen. Het was tijd voor het naar zou blijken uitstekend verzorgd diner in het gezellige, landelijke restaurant Landgoed Scha- luinen. Omstreeks half negen zochten allen hun plaats weer op in de bussen, die even later gestart werden voor de laatste etappe: Rotterdam. Een woord van dank, namens alle gepensioneer den, aan de organisatoren voor deze geweldig fijne dag, waartoe het prach tige weer zo veel heeft bijgedragen, is hier zeer zeker op zijn plaats! Bekijks voor de paarden. Genieten van het zonnetje. glunderende gezichten. Na de koffie maaltijd, die uitstekend smaakte, werd iedereen in de gelegenheid ge steld op zijn gemak wat door het park te wandelen. Hoewel één uurtje om half drie werd het gezelschap weer terug verwacht in de zaal voor de show nauwelijks genoeg was om alle bezienswaardigheden uitge breid te bekijken, kreeg men toch wel een indruk van de uitgestrektheid van het park. In de enorme grote vij ver, een meer bijna, was gelegenheid om te zwemmen, te varen, te fietsen (met waterfiets uiteraard!) en pootje te baden. Er was een stoom- treintje, een monorail, die sterk deed denken aan een mini-metro op één rail boven de grond (in Rotterdam- Zuid welbekend). Er waren vogels, paarden, pony's, kortom, eigenlijk te veel om op te noemen. Om half drie was iedereen weer pre sent in de grote zaal, waar een half

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 10