Het personeelscadeau bestond uit een motorzaag voor de jubilaris en een tuinparasol (niet zichtbaar op de foto) voor mevrouw Gombert. De heer Van Zetten: Grote Van Dale". staan keurig alfabetisch gerangschikt in de inleidde: „Er is reeds gezegd, dat u in enkele kernachtige bewoordingen heel duidelijk en kort weet te zeggen wat u bedoelt. Uit dankbaarheid aan genoemde periode is er, namens de bazen en onderbazen, een praktisch cadeau. Alle woorden, die me nu niet te binnen willen schieten, staan keurig alfabetisch gerangschikt in de Grote Van Dale, die ik u hierbij gaarne aanbied." De gepensioneerden van de vestiging te Amsterdam waren vertegenwoordigd door de heer Huybrechtse, die sprak over de periode, twintig jaar geleden, toen de hoofdstedelijke brouwerij er niet zo goed voorstond. De komst van de heer Gombert had daar verandering, verbetering in gebracht. „Uw leiding heeft het gewenste effect gehad, u bleek de juiste man op de juiste plaats." Uit waardering voor de prettige samenwerking, persoonlijk en ook als lid van de fabriekscommissie, overhandigde de heer Huybrechtse „een kleine herinnering, een stukje oud-Amsterdam", hetgeen een schilderij van de Westertoren bleek te zijn. In zijn dankwoord wierp de heer Gombert een terugblik op de meest markante momenten en perioden uit de afge lopen 25 jaar, vanaf zijn intrede, via het NACOBROUW, bij Heineken (een verhaal apart) tot heden: de uitdaging om straks te mogen meewerken aan de totstandkoming van de meest moderne brouwerij van West-Europa. De jubilaris sprak nogmaals zijn hartelijke dank uit „voor alle mede werking, die ik zowel in Rotterdam als in Amsterdam en bij H.T.B. ondervonden heb." Ook dankte de heer Gombert voor de hem toegesproken, vriendelijke woorden, voor de grote belangstelling en voor de mooie cadeaus. Een speciaal woord van dank richtte de jubilaris tenslotte tot zijn secretaresse en last but not least tot zijn echtgenote aan wier grote steun en stimulans hij zoveel te danken had. Een stukje oud-Amsterdam werd de jubilaris door de heer Huybrechtse, die de gepensioneerden van Amsterdam vertegenwoordigde, aangeboden. De heer Gombert tijdens zijn dankwoord. 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 4