Degenen, die belangstel ling hebben voor de super- grote foto's, die tijdens het beatfeest in de raadskel- der hingen, kunnen zich aanmelden bij Emmy (toe stel 368). Bij voldoende be langstelling zal het lot be slissen, wie zich de ge lukkige eigenaars van deze (gratis beschikbaar gestel de!) foto's kunnen noemen. heeft hij van 's morgens vroeg zen, was ook in het vertrek aan- is vooral bekend door de creatie Wieteke van Dort en Willem Nijholt tussen de Oebelties. stallstie, waarmee ze zelfs de Doe len" met muziek kunnen vullen. Als deze installatie dan in de raadskelder gebruikt wordt, vergaat je natuurlijk horen en zien. De redactie heeft alles in het werk gesteld de band zo zacht mogelijk te laten spelen. De groep heeft hieraan gevolg gegeven zoveel als het kon. Als zij zonder boxen en speakers zouden spelen, zou de hele sound van de band verloren gaan. Als laatste wilde ik jullie zeggen dat jullie met het organiseren van zulke avonden moeten doorgaan, want de jongste generatie van Heineken heeft hieraan veel plezier beleefd. Nogmaals mijn hartelijke dank voor deze geslaagde beatavond. Ina de Jong-de Baan, technische inkoop H.T.B. Het maken van op- of aanmerkingen over deze avond is niet moeilijk, maar laat ik het deze keer alleen houden bij opbouwende kritiek betreffende de organisatie. Hoewel om bepaalde redenen de en tourage van de raadskelder (schildjes en dergelijke) verwijderd was, moet ik zeggen, dat de versiering passend was bij het optreden van de band. Ook over het aantal beschikbaar gestelde con sumptiebonnen valt niets op te merken, er was voor iedereen voldoende. Jam mer genoeg voor sommige jongelui nog te veel. Want ook deze avond is het weer gebleken, dat er figuren zijn die beslist een stuk in hun kraag moeten hebben om een gezellige avond te hebben. Hetgeen mijns inziens niet no dig is en voor anderen aanstootgevend. Maar ja, houdt dit maar eens tegen. Ruilhandel van bonnen vierde hoogtij. Persoonlijk heb ik mij geamuseerd, maar één ding moet mij van het hart: De band! Dit niet omdat ik geen Shoes-fan ben, maar gewoon omdat het zo is. Hoewel verscheidene malen één van de organi- satoren(trices) vroeg de geluidsknop dicht te draaien, kon ik niet merken, dat de band aan dit verzoek gevolg gaf. Ik geloof niet dat dit alleen aan onwil was te wijten, want uit ervaring weet ik, dat het spelen in een kleine, lage ruimte zeer moeilijk is. Het geluid weerkaatst te snel en komt weer terug in de microfoons, en er weer uit. Daar door lijkt het of er een muur van geluid op je afkomt, waarin je geen verschil meer hoort tussen sologitaar, bas en drums. De .zanger" had dan ook de grootste moeite om zich verstaanbaar te maken. Verder wilde ik nog opmerken, dat deze Shoes hun gage gemakkelijk verdiend hebben, dit mede door het steeds weer spelen van ,,verzoek"nummers en de zeer lange pauzes. Maar dit zal wel met iedere groep zo gaan. Daarom zou ik voor een volgende keer, die beslist moet komen, willen advi seren een discjockey te engageren en een discobal te organiseren. Dan zal het beslist mogelijk zijn tijdens de muziek te converseren. Desondanks een geslaagde avond en goed georganiseerd. Bedankt jeugd- redactie. Hans Verdam technische inkoop, H.T.B. Relaxen aan de bar op, die gelukkig groter dan vorig jaar in een mum van tijd overvol is. Verliefd geschuifel en vreemd gewriemel op de vier kante meter (tussen de schoenen door!) wisselen elkaar steeds af, al naar gelang de aard van de muziek. En voor wie het allemaal té luidruchtig is? Nou, die gaat lekker relaxen aan de bar in de dependance. Er worden fiinke aanslagen ge pleegd op de ballonnen. En niet te vergeten op de voorraad pils, limonade en broodjes. Onze tap pers komen handen en voeten te kort. En ogen, want sommige olij- kers proberen op een limonade bon jawel! een pilsje te versieren. Anderen bladeren nog verliefd geschuifel op de vierkante meter. De Rotterdamse jeugdredactie ontving twee reacties op de in april gehouden beatavond, die wij hierbij afdrukken. Natuurlijk zijn wij erg blij met de pluimen, die (zeer duidelijk) op onze hoeden zijn gestoken. Wij hebben met geweldig veel plezier deze beatavond georganiseerd. Als ons volgend jaar weer de ge legenheid geboden wordt iets dergelijks op touw te zetten, is het voorstel van Hans Verdam (muzikale inbreng van een disc- jockey) ons inziens zeer zeker de volle aandacht waard. Graag willen wij nog iedereen, die tot het welslagen van de avond heeft bijgedragen, harte lijk bedanken. Aan de jeugdredactie Naar aanleiding van de gehouden beat avond op 25 april jl. zou ik graag enige opmerkingen willen maken. Als eerste zou ik alle organisato ren willen complimenteren met het slagen van deze avond. Ik weet, dat jullie er erg veel werk aan hebben ge had. Alleen al aan het engageren van een band is veel tijd besteed. Ook het aankleden van de raadskelder: wegha len van schildjes, ophangen van lam pen, ballonnen en natuurlijk de vele geschilderde schoenen, heeft veel tijd in beslag genomen. En dan vanzelf sprekend het smeren en beleggen van honderden broodjes. Alles was tot in de puntjes verzorgd. Nogmaals mijn complimenten hiervoor. Dan de avond zelf. Dat een beatband zeer in trek is, blijkt wel uit het aantal bezoekers, vooral ook als een bekende groep, als de Shoes, de avond verzorgt. Over deze Shoes zou ik het volgende willen opmerken. Ik geloof, dat zij maar een klein repertoire hebben, om dat zij één nummer zelfs 4 keer ge speeld hebben. Ik weet wel dat het verzoeknummers waren, maar toch zou ik dit nummer niet meer dan 2 keer spelen. Ook hebben zij weinig eigen composities gespeeld, wat ik niet zo op prijs stelde. En dan natuurlijk het geluid. Van vele kanten hoorde ik: ,,Wat spelen ze hard" en „Wat zeg je, ik kan je niet verstaan door die herrie". Deze jongens hebben een in- The Shoes: 'That tender looking angel'. Iedereen is weg en de raadskel der (,,de dependance komt maan dag wel!") weer van alle vreem de voorwerpen en versierselen ontdaan. Je zit met een klein groepje nog een eenvoudig glas bier te drinken, kijkt elkaar vol daan aan en verzucht: „Het was toch weer erg fijn!" JEUGDREDACTIE ROTTERDAM Rotterdam, 25 april 1969. Plaats van handeling: dependance en raadskelder. Tien minuten over half acht. De eerste enthousiastelingen ko- vreemd gewriemel. men ietwat aarzelend bin nen, spoedig gevolgd door nog zo'n kleine tweehonderd beatlus- tigen. Het feest kan beginnen. The Shoes wapenen zich met hun instrumenten en barsten los in een oorverdovend geweld, een produkt van hun artistieke gaven en zeker niet in de laatste plaats de versterkers. Met grote ogen, de handen voor de oren, staan de meesten ver schrikt toe te kijken. Maar ach, zelfs dit went en al gauw is iedereen weer in z'n normale doen. De eersten zoeken de dansvloer eens driftig in hun consumptie boekje. Zit er nog wat in? Deze dingen zie je allemaal tot ja, totdat The Shoes om twaalf uur met hun vers-van-de- pers-Tender looking angel deze avond uitblazen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 31