r\imr\ai "CI wcrtci iuc m/o) Ucffj "vTOIHÓ' TfUUUL GCII SfJ&l&l t?t Ï7T&G delijk, dat het er om ging van Oebele een typisch „volwassen" kinderuitzending te maken, zon der rekening te houden met de volwassenen (wat naar zijn smaak maar al te vaak gebeurt in kin derprogramma's). Dus: een pro gramma, technisch gerealiseerd door volwassenen, maar wat pre sentatie en uitvoering betreft af gestemd op het kind. Oebele is hier, dachten we, wél in geslaagd. Het programma wordt ampex op genomen. Onno Sluiter, floorma nager van dit programma, vertel de ons dat dit een systeem is van een taperecorder met opname- en uitwismogelijkheden. De kwaliteit loopt wel iets terug, maar dit is voor de kijker niet merkbaar. Gemiddeld zijn er 24 mensen be zig met het realiseren van een uitzending, al is maar één man in beeld, zoals een nieuwslezer. Om de mensen „mooi" in beeld te krijgen is het noodzakelijk wat aan de koppies te doen; daar is een grimeur voor nodig. Met hem hadden wij een babbel. De gri meur is niet in dienst van de NTS, maar wordt uitgeleend door de firma Michels. Je staat ver steld van de hoeveelheid mate riaal die hij nodig heeft. Het werkterrein lijkt verdacht veel op een moderne kapsalon met alles erop en eraan. De grimeur een zware bebaarde man die rus tig praat, een ongematteerde si gaar tussen de vingers vertel de ons onder meer, dat iedereen op het beeld een wat voller ge zicht krijgt dan hij in werkelijkheid heeft. Het is daarom nodig dat iedereen wat slanker wordt geschminkt om hem zijn na tuurlijke gezicht terug te geven. Verder maakte hij duidelijk, dat voor kleuren-tv heel wat komt kij ken. Als je een gezicht schminkt, moet je ook de armen doen, als die in beeld zijn. Kleur is extra moeilijk. Iemand met een fel gekleurd kledingstuk aan is erg lastig, gezien de re flex van de kleur. Meestal moet daarom een omroepster het no dige aan kleding bij zich hebben. Met de Amerikaanse verkiezingen heeft hij van 's morgens vroeg tot 's avonds laat moeten buffe len. Het leuke van zo'n beroep is dat je met allerlei mensen in con tact komt, van een klein ballet meisje in Oebele tot minister Luns toe. De mensen zijn dikwijls gespannen voor een uitzending en dat moet je zien op te vangen. Ab Hofstee, alias Boer Voorthui zen, was ook in het vertrek aan wezig. In Oebele is hij PTT'er Paulus. „Hartstikke leuk om met kinderen te werken", vertelde hij. Tussen de bedrijven door hebben we heel wat met hem afgepraat, waarbij je merkt, dat het arties tenleven een leuk maar hard vak is waarbij men op heel wat ter reinen thuis moet zijn. Ab Hofstee is vooral bekend door de creatie van Boer Voorthuizen in „Stad huis op stelten". Weer terug in de studio, zagen we het opnemen van een prijs uitreiking: een jongen en een meisje hadden een prijs gewon nen in een quiz en kregen onder andere de elpee „Welkom in Oe bele" (voor liefhebbers: prijs ƒ12,90, KRO-leden ƒ9,90). De kinderen waren met pa en ma en eventuele broertjes en zusjes uit genodigd en mochten 's avonds meedineren op kosten van de KRO. Na een wat moeilijke repetitie verliepen de opnamen vrij vlot. De heer Sleven vertelde ons, dat hij ook met doofstomme kinderen gewerkt had in een uitzending hiervóór. Dit was voor die kinde ren een geweldige kick, omdat er totaal geen onderscheid ge maakt werd met de andere kin deren, zodat ze zich helemaal op genomen voelden. We zijn tijdens de opnamen nog even in de regie- en geluidska mer gaan kijken. Je staat daar versteld van de apparatuur en de technische mogelijkheden. Maandagmiddag, klokke zes. De opnamen van de laatste afleve ring van Oebele in dit seizoen zaten er op, het montagewerk uit gezonderd. De uitzending voor za terdagmiddag 3 mei van 16.50 tot 17.45 uur was startklaar, leder een vond het merkbaar jammer, dat dit de laatste uitzending was. Het ligt echter in de bedoeling deze zomer nog een vakantie- Oebele te maken, waarin onder meer alle bekende figuren ge filmd worden in hun vakantie-om- geving. Dit programma wordt uit gezonden op 23 augustus. Het staat vrijwel vast, dat Oebele vanaf oktober life uitgezonden wordt, wat iedereen eigenlijk leu ker vindt vanwege de spanning. Op uitnodiging van René Sleven zijn we met een man of twintig gaan eten in een restaurant in Hilversum. Aan de bar hadden we een gesprek met Lex Goudsmit onder het genot van een pilsje (Oranjeboom). Het gesprek ging vanzelfsprekend over „Anatevka" en „De man van La Mancha", de musicals waarin hij een glansrol vervulde, respectievelijk vervult. Hij vertelde, dat „menselijke" rol len hem het beste liggen. Span ning vóór een voorstelling voelt hij bijna nooit. „Die spanning wek ik bij mezelf op, wanneer dat no dig is voor het spel, maar hoeft niet van buitenaf opgedrongen te worden." Het was gezellig te praten met een man als Lex Goudsmit, een oude rot in het vak, een kinder vriend, die privéleven en werk streng gescheiden houdt. De heer Sleven, Lex Goudsmit en wij hadden dan ook geen moeite met de babbeltoer tijdens het vorste lijk dinertje. Het moment van handjesschudden was aangebroken. Dag Oebele, het was geweldig leuk om jou van dichtbij mee te maken. Dag René Sleven, enorm bedankt voor al uw moeite en uw geweldige gast vrijheid. Tot ziens en tot kijk met 'n groepje KRO- en NTS-mensen, als jullie onze gast zijn op de brou werij te Amster dam. Ad Wieteke van Dort en Willem Nijholt tussen de Oebelties.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 30