vers van 't vat Inhoud MAANDBLAD VAN EN VOOR HET PERSONEEL VAN HEINEKEN'S BROUWERIJEN NEDERLAND N.V. 20e jaargang no. 151 REDACTEUR: W. J. Bruggeman REDACTIECOMMISSIE: W. Kloppenburg E. C. Arendsen Mr. C. H. W. d'Artillac Brill Mr. L. M. Pahud de Mortanges J. G. Timmer REDACTIEADRES: Amsterdam mej. H. D. van den Steenhoven Rotterdam W. J. Bruggeman 's-Hertogenbosch H. M. Sikking mej. R. van Eekert CORRESPONDENTEN: Amsterdam H. J. Leeflang L. Hof 's-Hertogenbosch H. M. Sikking mej. R. van Eekert KOPIJ VOLGEND NUMMER: De kopij voor het juninummer dient uiterlijk 4 juni a.s. in het bezit van de redactie te Rotterdam te zijn. OP DE VOORPAGINA: Vrijdag 9 mei werd in Den Bosch weer een belangrijk karwei afge sloten: het inbrengen van de laat ste van de achtentwintig tanks in de nieuwe legkelder. Op de foto ziet u hoe het laatste gedeelte naar de takelplaats gereden wordt. Zie ook pag. 14. pag. Het zilveren jubileum van drs. J. Gombert 1 Wat is en doet het NIBEM 3 Leven in de ideeënbus. Hoogste beloning, f 2.500, sloeg alle records 6 Functieclassificatie 10 Vakantie-verkeerstips 11 Brabantse snelheidsduivels verbeterden wereldrecords... 12 Rolls Royce op bezoek bij Heineken Amsterdam 12 T-Ford in défilé Tulpenrally 13 Oplossing raadselfoto 13 Bossche brouwerij in tv-programma 13 Laatste tank in nieuwe legkelder Den Bosch 14 Onze jubilarissen: N. Burgers en J. i. M. Hollander 15 De Amsterdamse gepensioneerden gingen weer een dagje uit16 Van onze verenigingen 18 Eerste concernsportdag, 20 september 21 De puzzelhoek 22 Onze kinderton 23 Personalia 24 Succesvol optreden van Bossche bedrijfsbrandweer 25 3LUIK '67 26

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 2