Personalia ver an der Niets hielp, hij werd langzaam een vuursalaman- der!" Flos moet er van zuchten. Wat vre selijk erg, kon ik nu maar helpen, zo peinsde de dwerg. „Elfira, ik zou wel een reus willen zijn, ik ging naar die heks enmaar 'k ben veel te klein." De kleine elf glimlacht en weg zijn haar tranen. Ze kijkt uit het raam en roept: „Dag onderdanen! Flos, zie eens, mijn elfjes in het licht van de maan, spelen Straaltje-verwis selen en Maan-kleef-aan." De vlieg- koets daalt zachtjes op het verende mos. „Kijk, overal zweven de elfen!", roept Flos. In het mos, door de lucht op de geur van de bloemen, wie goed luistert kan ze zoefzacht horen zoe men. Wat zijn al die wezentjes sierlijk en slank, als doorschijnende bloemen zo teer en zo rank. Flun vleugeltjes glit- ten en glinsteren net als de schildjes van de glanskevers, goudviolet. Ook dragen ze allemaal prachtige namen: Najade, Sylfide, Hymna, Zemyra- me„Zeg, weet je wel, Flosje, waarom het nu feest is? Omdat hier nog nooit een kabouter geweest is!" De elfjes staan klaar in een straal van de maan, voor hun gast dansen zij het ballet „Zilverzwaan". Een krekelkwartet speelt ragfijne muziek. Flos klapt in zijn handjes: dat gaat magnifiek! (wordt vervolgd zeg mij toch wat u verdriet IN ONZE DIENST TRADEN: Amsterdam: 17.2 mej. C. Waterreus, secr. raad van bestuur 17.3 mej. C. W. M. Enzler, kwal.dnst 13.3 M. C. Gündüz, tapkelder 24.3 F. Regoor, elektr.techn. werkpl. 27.3 F. Barca Garcia, bott. 27.3 C. Banos Aviles, bott. 31.3 Fl. Tilburgs, bott. 1.4 B. C. Bode, bedr.econ. afd. 1.4 mej. W. M. B. de Graaff, concern- secr. 1.4 J. Pankow, tapkelder 2.4 L. B. L. Aghzaf, bott. 2.4 Fl. D. Koeiman, terreindnst 2.4 M. Boutahar Mohamed, bott. 8.4 H. Veeger, tapkelder 10.4 B. M. B. M. Ayad, bott. 15.4 B. Montoro Garcia, bott. 15.4 M. Sakalli, bott. 16.4 M. B. Aghazaf, bott. 16.4 M. Dahme Abderrahman, bott. 16.4 B. M. A. Ouled Abdellah, bott. 16.4 J. Vas, bott. Rotterdam: 20.1 A. Moreno Megias, bott. 27.1 F. B. Boer, havendienst 30.1 J. Gongalves Lima, bott. 3.2 M. Huisman, emballage 3.2 W. Hartgers, elek.techn. onderh. 10.2 A. Medina Bautista, bott. 10.2 P. Dinis da Rosa, bott. 10.2 J. M. Marges, magazijn 17.2 A. Lopes Santos da Trindade, prev. onderh. 18.2 R. Klokgieter, emballage 18.2 J. Souto Gomez, bott. 1.4 mej. E. C. Waldt, boekh. 1.4 mej. E.J. Goudriaan, techn. ink. 1.4 mej. F. M. Kraal, doe. secr. 1.4 O. van Steenis, techn. opl. 1.4 mej. H. H. C. van Straten, secr. H.T.B. 1.4 mej. C. E. Zwikstra, secr. H.T.B. Den Bosch: 1.1 mej. C. de Laat, int. dnst 1.4 H. M. F. van Heeswijk, boekh. UIT ONZE DIENST TRADEN: Amsterdam: 21.3 mej. E. R. van Dijk, concernsecr. 27.3 J. Rozema, bott. 28.3 j. Fernandez Blasco, bott. 15.4 mej. R. Koopmans, verk.secr. (As sen) 16.4 mevr. J. J. M. Wegman-Bonsen, de- biteureninf. Rotterdam: 11.3 M. Lajachi Amar, bott. 14.3 H. Lagerwaard, bott. 28.3 A. Gomes da Fonseca, bott. 28.3 mevr. M. A. Mora Juarez-Geneuge- lijk, kantine kantoor 31.3 ir. W. M. Rintel, H.R.C. 31.3 mevr. J. Bakker-Suurland, secr. H.T.B.' 31.3 P. Tijmes, techn. inkoop 11.4 F. X. Gomez, bott. Den Bosch: 17.3 A. F. J. Verbeek, bott. 17.3 T. L. M. Teeuwisse, opl. 18.3 J. P. van Dun, bott. 24.3 N. A. v. d. Nouweland, bott. 31.3 L. G. Sterrenburg, bott. 4.4 J. C. M. Maes, bott. 7.4 J. P. Fleuren, int. transport IN MILITAIRE DIENST: Den Bosch: 13.3 A. J. Gloudemans, bottelarij UIT MILITAIRE DIENST: Rotterdam: 17.3 W. Houben, tekenkamer H.T.B. MUTATIES: Rotterdam: 17.3 H. J. J. M. Rijven, van techn. opl. naar tekenkamer H.T.B. 17.3 P. Zwager, van prod, inkoop naar bedrijfsbureau 20.3 J. W. Groot, van centr. technol. dnst naar Moundou 1.4 H. J. Th. M. Corvers, van techn. opl. naar bedrijfstechnol. dnst Am sterdam 1.4 J. H. B. Dubero, van int. dnst naar afd. versch. MET PENSIOEN: Amsterdam: 31.3 L. J. Bootzema, vatenperron Rotterdam: 31.3 J. Verkerk centr. magazijn GEHUWD: Den Bosch: 11.4 mej. J. C. M. van Broekhoven, boekh., met J. J. L. M. Lammers 11.4 mej. J. M. M. van der Lee, int. dnst, met A. F. van der Sluys GEBOREN: Amsterdam: 20.3 René P., zoon van P. J. J. M. van Dam, garage 15.4 Vanessa G., dochter van H. W. Haentjens Dekker, marketing Rotterdam: 17.3 Frank, zoon van J. Dijkstra, techn. opl. 20.3 Danielle M., dochter van J. Baden, prod. ink. 28.3 Justus A. G., zoon van mr. A. T. J. Verkerk, jur. dnst 1.4 Octaaf M., zoon van M. M. Coro- nel, gistkelder 3.4 Karin-Eline, dochter van ir. K. R. Tiktak, techn. dnst 8.4 Ronald, zoon van J. W. Stigter, mech. werkpl. Den Bosch: 19.3 Anita M., dochter van J. M. de Kort, gistkelder 20.3 Johannes H., zoon van P. F. M. van de Grint, int. transp. 25.3 Antonius D. W., zoon van H. M. Janssen, bott. 27.3 Markus P. W. M., zoon van J. M. Schapendonk, bott. 30.3 Antonius G. A., zoon van A. A. H. Fleuren, bott. 3.4 Richard H., zoon van A. Salfisch- berger, bott. 24

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 26