LETTERGROEPRAADSEL 0 V ft L OPLOSSING KRUISWOORD RAADSEL A DE PUZZELHOEK IN MAART zijn de liefhebbers van het aloude kruiswoordraadsel weer aan hun trekken gekomen. Hun enthousiasme leidde wederom tot een veelheid aan inzendingen, die de redactie heeft genoopt het lot te laten beslissen. En daaruit zijn als winnaars naar voren gekomen: B. Engel te Singapore, J. G. 't Hardt te Rotterdam en mevrouw T. W. Zoutman te Amsterdam. Allen van harte! Een puzzel die u in tijden niet is voorge schoteld, is het Lettergroepraadsel. Daarin worden u paren van letters aangeboden, die gemakshalve reeds alfabetisch zijn vermeld. Aan u de vrijwillige taak met deze paren woorden van 10 letters te vormen, die een antwoord zijn op de gestelde omschrijvingen, vermeld aan de rechterzijde van de figuur. Indien u deze woorden heeft gevonden en ingevuld, vormen de letters, behorende bij de cijfers 1 t/m 42, achter elkaar geschreven een wijs gezegde van de even wijze heer Cats, die eeuwen geleden reeds begreep, dat zelfs in 1969 en latere jaren, de diepte ervan onverminderd zal blijven gelden. Gaarne ontvang ik uw inzendingen zowel de woorden als het gezegde uiterlijk 17 juni in Amsterdam. En u weet het: voor de winnaars zullen drie door het voorjaar gekoesterde prijzenbonnen van elk 7,50 beschikbaar worden gesteld. Pluk het voorjaar, pluk de prijs, maar bovenal schep er veel genoegen in! Keiler AD AN AR AR AR 1 L— 22 r> AS AU BL BO BIJ 2 23 CH CH CK CO DB 3 2A DE DE EE EE EL A 25 EM EN EN EN EN 5 26 EN EN EN ER ER 6 27 FA FM FO FO GE 7 28 GE GE GE GR HE 8 29 HE HU IC IE IE 9 30 IE IE IG IS IS 10 31 IT JE LA LE LE il 32 LI LI LO MA Ml 12 33 ND NE NG NP NT 13 3A NT NT OE OL OL IA 35 ON ON OT PA PO 15 36 PU RA RB RC RD 16 37 RD RD RM RS RS 17 38 5C SS ST ST ST 18 39 TA TE TE TE TO 19 AO TO TT TIJ UE UL 20 Al UP. U5 VE VE zw 21 «2 Blaar met bloed na klemming Onder woorden brengen Inrichting tot opleiding van missionarissen Onnatuurlijk Taalkundig: verklarende toevoe ging achter zelfstandige naam woorden Vol wrok Slaapplaats Familieregering Sloot tot afscheiding Van oorspronkelijke bewoners Benen Gewassen Tegenstander of groep Groots Knelpunt, moeilijkheid Maker van valse vlechten, prui ken etc. Verzinnen Algemene volksziekten Bepaalde infanteristen Kermisattribuut Harmonie van zelfstandige me lodieën 22 HORIZONTAAL 1. kapper; 7. academie; 14. spier; 18. arabier; 20. ome; 21. ionen; 23. eva; 24. ba- kon; 25. opletten; 28. vel den; 30. dissonant; 32. tel kens; 33. leidenaar; 36. elan; 38. ree; 39. enorm; 40. la; 41. larix; 43. steel; 44. ergo; 45. m.t.s.; 47. nimf; 48. en; 49. eb; 50. rare; 53. uitjes; 56. ernst; 59. signaal; 61. kanonnen; 64. tel; 65. ieren; 67. knor repot; 70. dakota; 73. te; 74. p.s.; 75. boa; 77. zone; 78. arreslee; 81. ik; 83. k.I 84. klus; 86. vos; 88. sla; 89. engels; 92. stutter; 94. st.; 95. aks; 97. aden; 98. reveille; 99. rat; 100 rei; 101. sa; 102. la; 104. I.o.; 105. ans; 107. eer; 108. s.p.i.; 109. kier; 111. nap; 113. kaas; 116. nestor; 118. it.; 119. sem; 121. pelikaan; 123. ver; 124. keg; 125. me ning; 126. olm; 127. oporto. VERTICAAL 1. kabel; 2. ara; 3. pak king; 4. p.b.o.; 5. einder; 6. re; 8. coloratuur; 9. amen; 10. detail; 11. mie ter; 12. ion; 13. en; 14. snel; 15. iedereen; 16. eveneens; 17. ransel; 19. rosa; 22. even; 26. psalm; 27. t.n.; 29. Ik.31. inmora; 32. taxi; 34. eerbied; 35. doorn; 37. linson; 42. anja; 43. sfeer; 44. eest; 46. si; 51. aaron; 52. el ia; 54. tkn; 55. enkel; 57. r.n.e.; 58. totali tair; 60. glazuur; 62. nopen; 63. nrs; 66. eersten; 68. p.b.; 69. ook; 71. kosteres; 72. teveel; 73. tsaar; 76. oksel; 78. as; 79. el; 80. eest; 81. iedere; 82. klei; 85. It; 87. orion; 90. garen; 91. s.n.; 93. t.v.; 94. slapen; 96. kabaal; 101. sport; 103. akte; 106. ski; 108. ster; 110. rem; 112. api; 114. ako; 115. sam; 117. s.v.o; 118. ik; 120. me; 122 l.g.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 24