EERSTE CONCERNSPORTDAG - DEN BOSCH Heineken's DEN BOSCH VIJFDE HEINEKEN VOORJAARS WANDELTOCHT VIJF DEELNEMENDE TEAMS AMSTEL HEINEKEN VRUMONA RESERVEER NU REEDS DEZE DATUM! De wandelgroep van Heineken Rotterdam achter het Heineken Fanfarecorps. corps, compleet met bok, weer tot onze trouwe deelnemers mocht worden gerekend. De organisatoren zeggen deze graag geziene vrienden hierbij nogmaals hartelijk dank voor hun sportiviteit en muzikale medewerking. Verder heeft de marsleiding van deze voorjaarstocht het zeer op prijs gesteld, dat verschillende Heineken functiona rissen, onder wie de heer Kloppenburg, van hun belang stelling blijk gaven door even een kijkje te komen nemen. Bovendien willen de organisatoren nogmaals alle mede werkers bedanken, die zo spontaan hun vrije zaterdag hebben opgeofferd om aan het welslagen van deze tocht hun steentje bij te dragen. Hartelijk dank, vrienden, voor uw bijzonder gewaardeerde hulp! Tenslotte brachten twee leden van de Technische Advies commissie van de K.N.B.v.L.O., wandelkring Noord-Bra bant, onder auspiciën waarvan deze vijfde Heineken tocht werd gehouden, na afloop een voor de organisatoren uiter mate gunstig luidend rapport van hun bevindingen uit. vRh Bij een der inschrijftafels van het startbureau: het had drukker gekund! oudste deelnemer Na een onderbreking van twee jaren organiseerde onze Bossche Wandelclub op 19 april jl. wederom een voorjaars wandeltocht. Het is triest te moeten constateren, dat alle intensieve voorbereidingen ten spijt dit vijfde Heineken wandelevenement wat de deelname betreft jammer genoeg niet zo succesvol is geweest als allerwegen werd gehoopt. De voornaamste oorzaak van dit teleurstellende resultaat was wel de sombere weersvoorspelling van De Bilt voor de 19de april: zwaar bewolkt met hagel- en sneeuw buien! Daags vóór de tocht waren die buien overvloedig aanwezig, maar op de dag van de wandeltocht zelf gelukkig! niet. 't Was zelfs prima wandelweer. Dit heeft echter niet mogen baten: velen zullen door De Bilt zijn misleid en bleven dus thuis. Slechts ongeveer zeshonderd wandelliefhebbers namen aan onze tocht deel. Zij kregen na afloop als beloning een fraaie, specifieke Heineken medaille. Onze Rotterdamse wandelvrienden waren met een groepje vertegenwoordigd, maar uit Amsterdam was niemand komen opdagen. Jammer Daarentegen was een bekende wandelvriend, de heer Boselie uit Berlicum, traditiegetrouw wél present. Met zijn 74 jaren was hij onze oudste deelnemer. Hulde aan deze krasse en sportieve wandelaar! Evenmin mag onvermeld blijven, dat Heineken's Fanfare- zaterdag 20 september a.s. Amsterdam - Rotterdam - Den Bosch 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 23