LAB en HTB deelden de punten (vervolg Foto- en Filmclub Rotterdam) Spelmoment met een laborant aan de bal. (Foto Ph. B. Dankloff) Op 2 mei jl. werd op het Hion-terrein te Rotterdam een voetbalwedstrijd gespeeld tussen het laboratorium en een elftal samengesteld uit HTB'ers. Reeds weken van te voren werd er een koude oorlog gevoerd tussen de beide teams. Zo had, volgens de aanplakbiljetten, het laboratorium zo wel een Franse crack als een speler, overgenomen van het kampioenselftal van de Azoren, in zijn gelederen. Na het gebruikelijke uitwisselen van de vaantjes, trapte het HTB-elftal af en al spoedig ontspon zich een aantrek kelijke wedstrijd tussen twee gelijkwaardige elftallen. Na ruim een half uur spelen maakte Goud (proj.bureau) voor HTB het eerste doelpunt, maar juist toen er sprake was van een groot HTB-offensief, strafte Boiloie een fout in de HTB-defensie af en was het 1-1. Het werd bijna nog 2-1 voor het lab, maar het doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd. De rust brak aan met 1-1, waarbij aangetekend dient te worden dat HTB toch wel sterker was geweest. Na de thee nam HTB weer de leiding door Verdam (techn. inkoop) maar direct daarop was het weer gelijk door Haitink. Ofschoon het lab-elftal nu toch wel sterker was, werd het 3-2 voor HTB (doelpunt van Snoey), maar Hai tink maakte er kort daarop 3-3 van. In de resterende peri ode werd niet meer gescoord. Wel kreeg het lab nog een prachtige kans, maar de bal ging huizenhoog over. De 3-3 eindstand was wel de juiste verhouding van deze sportief gespeelde wedstrijd, die nog wel eens over gedaan zal wor den. Jammer was het, dat er zo'n geringe opkomst was van het publiek. De opstellingen waren: HTB: Leurs, Van der Steen, Zaal, Van Baarle, Berveling, Kort, Van Rijn, Verdam, Bloom (Snoey), Goud en Prins. Lab: Van Es, Bosman, De Wit, Ruitenberg, Peet, Klaver, Haitink, Paul, Boiloie, Poot en Hoogstede. dW Aanval van het lab. 20 de uiteraard onontbeerlijke belangstelling voor de fotografie is het niet in de laatste plaats het Heineken gerstenat dat bijdraagt tot het succes van deze avonden. Hoewel het fotoseizoen er bijna weer opzit, is het misschien toch wel aardig de lezers in herinnering te brengen wat een ,,foto-van-de-maandavond" inhoudt. De opzet ervan is, zelfgemaakte foto's aan de aanwezige leden te tonen en deze te laten beoordelen door de uit de leden gekozen jury. Deze jury bestaat uit vijf personen. Elk jurylid kent aan een ter beoordeling gegeven foto een cijfer toe, dat kan liggen tussen 0 en 10. In dit cijfer drukt het jurylid zijn waardering uit voor originaliteit, compositie en technische afwerking. Na toekenning van het cijfer geven de juryleden een toe lichting op dit cijfer, hetgeen soms kan leiden tot zeer interessante discussies. Niet alleen worden (vaak onver bloemd) de minpunten van een foto naar voren gebracht, maar ook worden nuttige adviezen verstrekt om tot betere resultaten te kunnen komen. Dat deze resultaten er ook zijn bewijst wel de regelmatige promotie van beginners én ge vorderden naar een hogere klasse. Een voorbeeld van een uitstekend geslaagde foto van een beginner-junior is de foto-van-de-maand, april, van R. van Herwaarden, die pas een half jaar lid is van de fotoclub. Deze foto spreekt voor zichzelf. U moet niet denken: Zoiets kan ik toch niet. Door reeds rekening te houden met een aantal vaak gemaakte fouten kunt u al tot aanzienlijk betere resultaten komen. Om een paar van die fouten te noemen: Kies bij het fotograferen van personen de afstand niet te groot. De lens is vaak veel te gulzig. Neem de tijd. Vaak blijkt bij het afdrukken, dat hoofden of voeten van personen door te haastig fotograferen niet op de foto gekomen zijn. Houdt uw fototoestel recht: een scheve horizon hoeft niet. Kies, indien dit niet noodzakelijk is, nooit langere be lichtingstijden dan 1/100 of 1/125 seconde. Bedenk dat met een lage zonnestand (strijklicht) het resultaat vaak aanzienlijk beter is dan bij een hoge zonne stand. Vergeet niet, dat het ook bij een bewolkte hemel goed fotograferen is. Ongewenste slagschaduwen en scherpe contrasten worden dan vermeden. Mocht u, voordat u met vakantie gaat nog meer willen we.ten over fotografie, loopt u dan gerust op 5 juni om acht uur 's avonds de kantine van H.T.B. eens binnen op de laatste foto-van-de-maandavond van dit seizoen. Tenslotte vermelden wij nog, dat de foto-van-de-maand, mei, van de heer M. van Willigen was. Veel mensen zullen waarschijnlijk wel enige moeite hebben met deze vorm van „creatieve" fotografie. Dit is ook wel begrijpelijk. Bij de gangbare fotografie ziet men een con creet herkenbaar onderwerp, terwijl dit bij de foto van Van Willigen niet het geval is. Toch kan een abstracte compositie van lijnen of vlakken in zwart/wit zeker zijn bekoring hebben, getuige de keuze tot foto-van-de-maand. Het is misschien interessant te weten, hoe deze foto gemaakt is. Wel, de fotograaf heeft de vlammen in zijn open haard gefotografeerd en deze via een documentfilm negatief af gedrukt. Wat dus op de foto zwart is, behoort in werkelijk heid wit te zijn, of omgekeerd. J. W. T.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 22