hengelaars gingen zeegat uit Rotterdamse Zaterdag 19 april verliet een groepje hengelaars per auto de brouwerij te Rotterdam, richting Vlaardingen om van daaruit met de coaster Cascade een dag te gaan vissen op zee. De tocht was georganiseerd door de hengelvereniging Heineken Rotter dam, die daarmee de liefhebbers de gelegenheid bood kennis te maken met de echte zeehengelsport. In Vlaardingen gingen we vol goede moed aan boord, onderwijl eikaars uitrusting bewonderend en de vang- kansen besprekend. Nadat de machi nist met behulp van een handje zand de motor op gang had gekregen, welke handeling door enkele tech nische lieden met belangstelling werd gadegeslagen (hier konden ze immers iets van leren!), voeren we de Nieu we Waterweg af. Eenmaal buiten gaats koersten we naar onze eerste stek, een wrak op 6 mijl uit de kust ten noordwesten van Hoek van Hol land. Daar gaf de kapitein het sein om het anker uit te gooien, hetgeen tevens voor de helft van de deelne mers betekende, dat zij moesten gaan offeren aan Neptunus, iets wat dan ook op ruime schaal gebeurde. Het „ongerief" was te wijten aan de ste vige zeegang, die op zijn beurt ver oorzaakt werd door de storm die in de dagen daarvoor op de oceaan ge woed had. Toen er echter omstreeks het middaguur van het achterdek vangsten gemeld werden in de vorm van flink uit de kluiten gewassen gullen, voelde men zich wat beter en werden er serieuze pogingen gedaan een vis aan boord te hijsen. Nadat we nog tweemaal van stek hadden gewisseld werd om ongeveer vijf uur de steven huiswaarts gewend. Op de terugtocht ontmoette schrijver dezes tijdens een rondgang lieden, die hij die dag alleen bij het aan boord gaan had gezien. Zij hadden zich kennelijk teruggetrokken, maar zegden niette min toe: „Als je weer gaat, gaan we mee!" Al met al was het een fijne dag. Tot besluit nog enkele technische bijzon derheden: Als aas werden zeepieren gebruikt. De vangst bestond uit 18 gullen van negen tot tien pond elk. Platvis werd niet gevangen. Het aan gewezen materiaal voor deze vorm van vissen is een korte zeehengel met reel, voorzien van 200 meter lijn (70/100), 150 gram schuiflood. Ver der een onderlijn met gulhaken, ver zwaard met 400 gram zogenoemd haaienlood. Ten slotte nog een paar zeelaarzen en een paar zeebenen. vdZ Samen op de brug, ja gezellig! Een van de deelnemers heeft zojuist een flinke gul binnen boord gehaald. Hoe zachtkens (nou ja, zachtkens!) deint ons scheepje

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 20