Er zijn niet alleen vogels in Avifauna! lijk wel raden. Het gouden echtpaar Muys werd op het podium gehaald, met een „Lang zullen ze leven" toege zongen en nog eens extra in de bloemetjes gezet. De heer Muys verklaarde, dat het voor hem en zijn vrouw geen punt was geweest hun 50-jarige huwelijksdag naar een latere datum te verschuiven. „Want", zo zei hij, „de Heineken gepensioneerdentocht willen mijn vrouw en ik voor geen goud missen. Die is altijd zó!" Tenslotte dankte de heer Huybrechtse, namens alle gepen sioneerden, het bestuur van de Personeelsunie Amsterdam en alle andere medewerkers (hierbij niet te vergeten de bus leiders), die ertoe hebben bijgedragen van deze dag een onvergetelijke te maken. Tevens vroeg hij even aandacht voor diegenen, die om welke reden dan ook, niet in staat waren geweest het uitstapje mee te maken. Om even over negen was dit bijzonder gezellige samenzijn afgelopen en gingen de bussen weer op Amsterdam aan. Zo was ook deze geslaagde gepensioneerdenreis weer een feit. stonden stomverbaasd te kijken naar de stoet die over de smalle, zevenentwintig kilometer lange dijk kronkelde, te meer daar deze dijk doorgaans voor zwaar verkeer ver boden is. De mensen met hoogtevrees zullen wel een be nauwd uurtje beleefd hebben. Via leuke kleine plaatsjes, zoals Buren, waar een ooievaarsnest inhoud) en het Koninklijk Weeshuis uit 1613 te zien waren, reden de bussen naar Rhenen, waar in het café-restaurant „De Koningstafel" even werd gerust en een verfrissing werd gebruikt. En dan de laatste ruk van het programma: naar het „Musis Sacrum" in Arnhem. Vijf lange gedekte tafels stonden daar uitnodigend op het gezelschap te wachten. Er werd nog een poosje geborreld, waarbij enkele moedigen zich zelfs op de dansvloer waagden en een dansje maakten op de zeer verdienstelijke muziek, die een trio ten gehore bracht. Het eten werd opgediend en toen was het aanvallen geblazen. Dat het uitstekend verzorgde diner iedereen geweldig goed gesmaakt heeft behoeft geen betoog! De heer Stap besloot de dag met een leuke speech. De reacties van het gezelschap op zijn woorden, dat deze trip in eerste instantie op 6 mei gepland was, laten zich natuur- In de Keukenhof werd de eerste aanslag op de consumptiebonnenboekjes gepleegd. Het gouden echtpaar Muys (midden), omringd door familie en bekenden èn bloemen. Aankomst bij Avifauna. Rustig wandelen door het vogelpark. 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 19