Laatste tank in nieuwe legkelder Den Bosch Vlot gleed het laatste tankgedeelte naar binnen. Op vrijdag 9 mei werd 's middags om drie uur de laatste van de achten twintig tanks van de nieuwe legkelder in Den Bosch op zijn plaats gebracht. Zoals wij reeds in onze vorige editie meldden was dit de afsluiting van een groot karwei, waarmee op 3 februari werd begonnen. De achtentwintig tanks, elk met een lengte van 35 meter, een doorsnee van 4 meter, een gewicht van 15 ton en een inhoud van 4300 hectoliter, werden telkens in twee gedeelten naar binnen gemanoeuvreerd en ver volgens ter plaatse aan elkaar gelast. Nadat die middag het laatste gedeelte van tank no. 28 op zijn bestemming was gebracht, vond een feestelijke afsluitingsceremonie plaats. De be drijfsleider van de Bossche brouwerij, ir. Ten Bruggen Cate, liet met vaar dige hand een fles bier op de tank stukspringen, met welke „doopplech tigheid" het eerste gedeelte van de montage werd afgesloten. Montage leider K. van den Hoek schonk even eens met vaardige hand de glazen vol uit een 3-literfles, waarna allen een toost op het welslagen van het karwei uitbrachten. Hoewel spectaculair, was dit eerste gedeelte van de montage niet het moeilijkste, aldus de heer Van den Hoek. Voor hem en de andere mede werkers aan dit project is er nog heel wat te doen, voor de legkelder en het aangrenzende dienstgebouw een maal klaar zijn. Daarover een volgen de keer wellicht meer. De heer Ten Bruggen Cate verrichtte de „doop plechtigheid", waarmee het eerste gedeelte van de montage werd afgesloten. De laatste tank ondergaat zijn bierdoop. Foto rechtsonder: Bijgestaan door de heer Prins schonk montage leider Van den Hoek de glazen vol uit een 3-literfles.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 16