Brabantse snelheidsduivels verbeterden wereldrecord Rolls Royce op bezoek bij Heineken Amsterdam Den Bosch, zondag 13 april. Met hun boten Sylla II en Untouchable, die aan weerszijden en op het dek van de naam Heineken voorzien waren, verbeterden Herman Lieven en Kees van de Velden twee wereldsnelheidsrecords voor motorboten, respectievelijk in de klassen NU en IU. Eerstgenoemde bracht bovendien in de ON-klasse, waarin nog geen wereldrecord bestond, de voorlopig snelste tijd op zijn naam. De 27-jarige Kees van de Velden uit Boxtel stelde het record in de IU-klasse belangrijk scherper en bracht het van lOU/ji km/u op 122V2 km/u. Herman Lieven, 23 jaar en afkomstig uit Den Bosch, joeg zijn „Sylla II" naar 128 km/u en verbeterde daarmee het oude record in de NU-klasse met maar liefst 32 km/u. Nog even iets harder ging hij in de ON-klasse, toen hij (alles gemeten over 1 km) 129 km/u haalde. Het verschil in de klassen IU, NU en ON is een kwestie van gewicht van de boot. Op de foto's ziet u Herman Lieven (rechts) en Kees van de Velden in actie tijdens hun recordpoging (waartoe zij mede dankzij de hulp van Heineken in staat waren gesteld) op de Zuid-Willemsvaart. Op vrijdag 11 april werd de Amster damse brouwerij met een bijzonder be zoek vereerd. Op de binnenplaats prijk ten toen namelijk dertien fraaie Rolls Royces, eigendom van de leden van de Engelse Rolls Royce Enthusiast's Club, die als onderbreking van een van hun rally's een bezoek brachten aan onze Amsterdamse vestiging. Nadat de trotse eigenaars zoals gebruikelijk zorgvuldig ieder spatje van het inwendige en uit wendige van hun troetelkinderen had den weggepoetst, maakten zij een rond gang door de brouwerij. Onderwijl ver drongen alle Heineken autoliefhebbers zich om de uiterst fraaie automobielen. Vooral de antieke exemplaren, waar van de oudste ruim vijftig jaar oud was, boeiden door hun vorm en constructie. De eigenaars bleken op hun beurt geluk kig ook geboeid door onze brouwerij en ons produkt. Het afscheid was weder zijds bijzonder hartelijk en de stoet, voorafgegaan door motorpolitie, zette onder grote belangstelling zijn reis voort. 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 14