Vakantie héérlijk Full-time zullen aan het project hun medewerking verlenen de heren: P. BOS, Heineken H. ROEPPEL, Amstel G. M. VAN DE BERG, Amstel terwijl nog wordt uitgezien naar een functionaris voor Vrumona en een tweede functionaris voor Heineken. „Tijdelijk full-time" zullen aan het project hun medewerking verlenen de heren: H. BOSSCHERT, personeeldienst Vrumona Mr. R. CORBEAU, personeelzaken Amstel J. SPIJKER, chef personeeldienst Heineken Rotterdam Aangezien speciaal bij het bepalen van de onderlinge rangorde van functies een genuanceerde menings vorming noodzakelijk is, zullen de volgende functionarissen onder an dere hieraan hun medewerking ver lenen: Voor Heineken de heren: W. H. M. VAN ROOIJ, chef afdeling boekhouding, Den Bosch Mr. W. F. J. WESTERMANN. landelijk verkoopleider huisverbruik J. YKEMA, produktieleider brouwen Rotterdam H. C. BOLK, chef personeeldienst H.T.B. J. J. MOERMAN, chef centrale werving en documentatie van de centrale personeeldienst Voor Amstel de heren: J. A. MATSER, chef debiteurenadministratie W. F. DE JONG, opleidingsfunctionaris verkoop M. WJLLEMSTIJN, chef bedrijfsbureau Voor VRUMONA de heren: C. KRAAY, chef financiële administratie J. MULDER, hoofd afdeling marketing M. TANIA, produktiemanager Genoemde functionarissen hebben, alvorens met de werkzaamheden te beginnen, een instructie gevolgd op het gebied van functieclassificatie, die werd verzorgd door de heer Van Baal. Het Raadgevend Bureau Ir. B. W. Berenschot N. V. zal als externe, deskundige instantie medewerking verlenen aan het project. Met deze korte informatieverschaf fing hoopt de commissie er in te zijn geslaagd enig idee te geven van het project functieclassificatie, waarmee reeds in de administratie een aan vang is gemaakt. De coördinatiecommissie functieclassificatie iDit artikel wordt eveneens gepubli ceerd in de personeelsbladen van Amstel en Vrumona). Maar het verkeer houdt géén vakantie. Zorg vóór u op vakantie gaat dat uw auto op zijn minst een Verbondsveiligheidsinspectie of bijv. een ANWB-keuring heeft ondergaan. Vraag dat tijdig aan! Stel uw reisschema niet te krap op, maar houd rekening met ver traging en (voldoende) rust-pauzes, d.w.z. tenminste 15 min. rusten als u 2 uur gereden hebt. Denk van tevoren na over de belading van de auto (let op de maximum belasting!) en de daardoor veranderde gedragingen van de auto op de weg. Kies voor het rijden met een caravan bij voorkeur geen route door steden en dorpen en over smalle wegen. U moet er rekening mee houden dat u niet sneller mag rijden dan 80 km en dat uw auto caravan niet snel accelereren. Houd het fijn op de weg. Dat borreltje of pilsje moet u beslist laten staan ook al is het nog zo warm tot u niet meer behoeft te rijden. Bewijs uw passagiers niet, dat u een onverwoestbaar uithoudingsvermogen hebt door grote afstanden aan één stuk te rijden. Laat liever zien, dat u verantwoordelijkheid weet te dragen en gun u en uw passagiers op geregelde tijden de mogelijkheid tot „benen strekken". Eet zo nu en dan wat lichte kost. Laat u tijdens het rijden niet afleiden door gesprekken in de auto of het mooie uitzicht. Als u kinderen in de auto hebt, zorg dan voor goede ventilatie, goede verfrissingen (koolzuurvrije drank, fruit, kaas, etc.), ge makkelijke kleding en goede kinder(veiligheids)gordels. Neem geliefd, klein, hanteerbaar speelgoed mee, maar geef niet al het speelgoed ineens; bewaar iets voor als de nood aan de man komt. Leuke spelletjes zijn ook; „Ik zie, ik zie wat jij niet ziet", noe men van verschillende automerken, tellen van één automerk binnen de 10 minuten, tellen van paarden of koeien. Attentie: auto(snel)weg Pas uw snelheid aan bij die van het overige verkeer. Verminder uw snelheid niet op de hoofdrijbaan zelf, maar gebruik de daarvoor bestemde uitrijstrook. Als u inhaalt, doe dat dan met voldoende snelheidsverschil om deze manoeuvre zo kort mogelijk te laten duren. Als u twijfelt, nóóit inhalen en inhalen - laat u tijdig zien. Maak snelheid op de invoegstrook, zodat u zich op gelijke snelheid tussen het andere verkeer kunt voegen. Blijf niet onnodig links rijden. Kijk regelmatig in uw spiegels, dat voorkomt verrassingen. Wees duidelijk in uw rij-wijze; laat anderen niet raden naar uw bedoelingen en houd steeds voldoende remafstand. Denk om de verminderde acceleratie van uw wagen door de belasting. Wordt u ingehaald, wijk dan beslist niet naar links uit (even tueel wèl iets naar rechts) en verhoog uw snelheid niet. Kies steeds de juiste rijstrook voor uw rijrichting. Staat u eens in een verkeerd vak, dan moet u toch de rijrichting van het betreffende vak volgen. Op verkeerspleinen mag u links en rechts inhalen. Een ander mag dat ook, denk daaraan. Geef bij het file-rijden eerst even een tikje op de rem al vorens echt te remmen; uw achterligger is dan gewaarschuwd. Houd de vluchtstroken vrij. Houd beide handen aan het stuur en wees bij voorbaat be dacht op harde windstoten, die uw auto uit balans kunnen brengen. Verbond voor Veilig Verkeer) 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 13