Rotterdam: C. L. v. d. Toorn, alg. werkpl.: Het aanbrengen van manometers op smeerautomaten van de flessenbanen - colonne 2, 3 en 4. Beloning 25, M. Neufeld, kwaliteitsdienst: Ver betering in de administratie van het „oud" retourbier. Beloning 25, J. M. v. d. Post, emballage vol/leeg: Het aanbrengen van een verbetering aan de pallets waardoor de lading niet meer kan wippen. Beloning 50,-. G. H. Lupgens, verschepingen: Het gebruik van een instructieformulier voor het maken van connossementen t.b.v. de scheepvaartmaatschappijen. Beloning 150, C. Kranendonk, werkvoorbereiding: Het spannen van een plastic ketting bij excursies voor het gat van een kokende bierketel. Beloning 25, Kraayenbosch, meeh. werkpl.: Het maken van een klep met afstands bediening voor het schoonmaken van de verticale bosteltransporteur van de ziederij. Beloning 25, de Jongh, alg. werkpl.: Het in voorraad nemen van rubber en uni versele pakkingringen. Beloning 40,-. Gonzalez, bottelarij: Het verlen gen van het stoomaflaatpijpje van de warmwaterset van het project steriel afvullen. Beloning 25, M. Naerebout, machinekamer: Het wijzigen van de niveausignalering in de vlotterhuizen van de zwemmer koelwater- en wortkoelwaterverdam- pers. Beloning 50, C. Kok, H.R.C.: Het aanbrengen van kartonnen schotten bij de decollator en enige klemmen bij de burster voor het beter afleggen van het papier op de Paragon-Burster, waardoor aan schaffen van gelijkstootapparatuur niet nodig was. Beloning 130, M. A. van Hees, mech. werkpl.: Het plaatsen van losse opvulstukken op de overloopplaat van wasmachine voor het beter geleiden van de fles sen. Beloning 100, A. Bruns, bottelarij: Beter zicht op de bodem van de fles in schouwappa- raat. Beloning 50, Ernest, bottelarij: Dozen kunnen niet meer van de pallet afvallen bij het mechanisch depalletiseren van hele Bremers. Beloning 75, A. D. Lange, directiechauffeur: Het vervangen van poedershampoo door vloeibare shampoo voor de auto-was serette. Beloning 40, Roos, archief: Papierwol afkomstig van papiervernietigingsmachine te gebruiken voor verpakkingsmateriaal in het centraal magazijn. Beloning 50,-. M. Mollenbrok, ziederij: Het maken van beschermringen op de watermeter bij bierketels. Beloning 15,-. W. Kort, ziederij: Het vervaardigen van een speciale korf waarin de bus sen met hopextract in en uit de ketel gelaten kunnen worden. Beloning 25,-. F. W. Simonis, bottelarij: Het tegen gaan van bierverlies door voorschie ten in een helderbiertank. Beloning 60,-. De heer De Graaf was de camera bijna te vlug af. Mej. Dickhoff, die de score bijhield, trok ook zelf een lot. Topscorer in de Heineken ideeënbus, de heer Van den Akker, vóór zijn nieuwe woning, die hij met zijn gezin in september hoopt te be trekken. Met het bedrag van de beloning gaat hij de inrichting bekostigen. W. H. van Berkel, bottelarij: Het be vestigen van een plankje tegen de muur bij de koffieautomaten in de bottelarij. Beloning 15, J. Verkaik, mech. werkpl.: Beveili ging wasmachine tegen het uitvallen van de nokkenas die de vloeistof- stroom naar de nasproeiers regelt. Beloning 100, K. Delterne, centraal magazijn: Het ophogen van het trottoir bij de in gang van de raadskelder. Beloning 15,-. Een aanmoedigingspremie ontvingen: J. M. Naerebout, machinekamer, f 25,J. Kraayenbosch, mech. werkpl., 20,J. Ernest, bottelarij, 15,L. Molenaar, centr. deb. adm., 25,H. Weeda, machine kamer, 15,mevr. Wijers-Nowee, technol. dienst, 15,C. L. v. d. Toorn, alg. werkplaats, 20,J. de Jongh, alg. werkplaats, 15,A. Bruns, bottelarij, 15,J. B. van Beuzekom, bottelarij, 15,mej. J. L. Toneman, directiesecretaresse, 20,J. Verkaik, mech. werkpl., 15,P. C. Vielvoye, tapkelder, 15,J. A. de Jonge, expeditie, 25,— P. M. M. van Rooy, centr. deb. adm., 25,J. M. Naerebout, machinekamer, 25,ir. H. J. Bok, techn. ontwikkeling, 15,A. v. d. Meer, tapkelder, 25, 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 11