LEVEN IN DE IDEEENBUS Zij kregen een prijs in de loterij ideeënbusactie Winnaar van de eerste prijs in de loterij werd de heer Konings, Den Bosch. De prijzen zijn gevallen op de loten le prijs wasautomaat: nr. 201 Th. Konings, Den Bosch 2e prijs bandrecorder: nr. 179 H. A. Tolhoek, Rotterdam 3e prijs transistorradio: nr. 235 J. Maréchal, Den Bosch 4e prijs fototoestel: nr. 104 F. H. L. Rosielle, A'dam 5e prijs hobbyset: nr. 138 J. Moes, Amsterdam 6e prijs scheerapparaat: nr. 107 J. W. H. Muller, A'dam 7e prijs droogkap met statief: nr. 152 W. Hartgers, Rotterdam 8e prijs mixerset: nr. 217 H. J. v. d. Loo, Den Bosch De 10 geldprijzen ter waarde van 50,zijn gevallen op de loten: nr. 263 F. W. Simonis, Rotterdam nr. 116 J. Richard, Amsterdam nr. 153 J. Ernest, Rotterdam nr. 126 J. Poelman, Amsterdam nr. 197 C. Kok, Rotterdam nr. 195 J. G. A. de Jongh, R'dam nr. 130 J. Moes, Amsterdam nr. 225 P. Koreman, Den Bosch nr. 270 C. Hofman, Rotterdam nr. 272 C. Hofman, Rotterdam slijtage en kans op storing optreden. Beloning 425, J. Poelman, bottelarij: Verbetering van de beveiliging aan de uitloop kant van de flessenspoelmachine, zo dat bij het uitvallen van flessen- korven geen schade aan de machine ontstaat. Beloning 300, ROTTERDAM: C. Hofman, mech. werkpl.: De aan drijving van de hark van de depalle- tisers uitrusten met een slipkoppe ling en elektrische beveiliging, zodat kromtrekken van stangen en breken van kettingen voorkomen kan wor den. Beloning 425, DEN BOSCH: P. Koreman, bottelarijwerkpl.: Op de Wix-dozenlijmmachine een ge leider aanbrengen, die de omlaag- hangende en dichtgeslagen zijflappen van oude dozen omhoogbrengt, zo dat geen extra mankracht behoeft te worden ingeschakeld. Beloning 625,-. P. A. van den Akker, legkelder: Een verbeterde methode ten aanzien van de afvoer van „dun" en „dik" ge- lager, waardoor een aanzienlijke besparing wordt bereikt aan inves teringskosten in apparatuur, in het bijzonder tankcapaciteit, benodigd voor de verdere verwerking van gelager. Beloning 2.500, De plaatselijke commissies beloonden de volgende ideeën: Amsterdam: J. Richard, poortcontrole: Slagboom beveiliging d.m.v. controlelampjes. Beloning 25, Verplaatsing slagboom, waardoor situatie overzichtelijker wordt en min der stagnaties op de openbare weg plaatsvinden. Beloning 30, C. Beider, filterafd.: Gebruik van autoborstel voor schoonmaken mon- tolketels, waardoor een praktische werkwijze wordt verkregen. Beloning 25,-. de Bruyn, legkelder: Het aanbren gen van een speciale lichtschakelaar in de kelders, waardoor uitschakeling van de lichten in de legkelders af zonderlijk mogelijk wordt. Beloning 25,-. G. Dooyeweerd, alg. werkpl.: Ver plaatsing slagboom etc. (zie J. Richard). Beloning 25, Automatisch laten stoppen van de uitloop met pallets euro-flessen t.b.v. omleggen snelbinders, waardoor gro tere veiligheid en efficiëntere werk wijze wordt verkregen. Beloning 40,—. Afsluiting mededelingenbord, waar door uitsluitend daartoe bevoegde personen convocaties kunnen ophan gen. Beloning 25, W. H. Muller, kwaliteitsdienst: Aanbrengen schotje tussen vergis- tingskuipen, waardoor beter en snel ler een kuip is schoon te maken zon der dat water in de andere kuip, waarin vergisting plaatsvindt, komt. Beloning 40, Moes, alg. werkpl.: Het aanbren gen van een kogelafsluiter met teflon afdichtingen en een luchtcilinder in de fustenspoelmachine, waardoor beter stomen van vaten mogelijk wordt en minder onderhoud en storingen voorkomen. Beloning 50,-. Een aanmoedigingspremie ontvingen: Th. H. Weber, boenplaats, 20, J. W. H. Muller, kwaliteitsdienst, 15,J. Moes, alg. werkpl., 20,J. Poelman, bottelarij, 20,-. Ook de heer Kloppenburg deed een greep in het loterijfust. 8

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 10