ON IZ E JUBILARISSEN A. Schutter J. J. Kampmeyer 40-jarig jubileum 25-jarig jubileum F De heer Ab Schutter, 1e wortkoeler in Amsterdam, was op 25 maart veertig jaar bij Heineken. Op 25 maart 1969 werd in Amsterdam het 40-jarig jubileum gevierd van de heer A. Schutter. Toen de jubilaris met familie 't Roeischip betrad, werd het ,,Lang zal hij leven" gespeeld. In dit geval was het „Daar komen de Schutters" mogelijk toepasselijker geweest. De heer Goos begon daarom ook maar, ter voorkoming van naamsverwarring, de heer Schutter met Ab senior aan te spreken. Hij gaf vervolgens een opsomming van de verschillende functies die de jubilaris in veertig jaar had waargenomen. Daarbij kwamen enkele functiebenamingen voor, die tegenwoordig een beetje vreemd klinken, zoals spiraalkrabber, bierloper en ompomper. Het grootste gedeelte van de veertigjarige periode had zich afgespeeld in de brouwsector, laatstelijk vanaf 1948 in de functie van le wortkoeler. Voor alle activiteiten, ook die in de personeelsvereniging, dankte de heer Goos de jubilaris hartelijk. De heer Hollander ging nog wat verder in op de grote veranderingen die de heer Schutter in de loop der jaren heeft meegemaakt. Vanaf het lampje van 50 kaars in het voormalige trubhuis (ruimte, waar de filterdoeken gereinigd werden) en één brouwsel in zes uur, naar de moderne, goed verlichte werkruimten en de brouwsels van 2.Vi uur. De jubilaris had zich goed aangepast bij de nieuwe omstandig heden. Voorts releveerde spreker nog de tijd van het voet ballen in Starboys, waar de jubilaris nog meegeklommen was tot de le klasse. Spreker wenste niet alleen, maar zei er van overtuigd te zijn, dat de laatste drie jaren nog goed 9 zouden zijn. Collega Post begon met de jubilaris te verwelkomen na diens wekenlange ziekte. In zijn van waardering getuigende woorden betrok hij ook mevrouw Schutter. Namens het gehele personeel bood hij een jubileumcadeau onder couvert aan. De laatste spreker, de heer Vos, sprak over de gebroeders Schutter als de mensen met de lachende gezichten, die altijd hetzelfde waren gebleven. Mede namens de gepensio neerden dankte hij voor de prettige samenwerking. Tot slot dankte de heer Schutter, mede namens vrouw en kinderen, voor de belangstelling en de envelop, waarvan de inhoud besteed zou worden voor een passend cadeau. L. H. Amsterdam, 1 april 1969. Jacobus J. Kampmeyer, voor velen Joop, herdacht heden in het vrijwel uitverkochte Roeischip het feit, dat hij 25 jaar geleden bij Heineken in dienst kwam. Deze 25 jaar zijn hem echt niet aan te zien en de 40 jaar zal hij menselijkerwijs gesproken echt wel halen. Ook nu weer maakten velen van de gelegenheid gebruik om de loftrompet te steken en het per telegram te betreuren niet aanwezig te kunnen zijn. De heer Veenhof schetste de loopbaan van de jubilaris: van Incasso Bank naar Heineken, waar hij ging werken op de afdelingen boekhouding, boekhouding buitenland en reclame, thans reclamedienst geheten. Getuigd werd van de snelle en afdoende wijze waarop steeds door hem werd gewerkt, vaak onder de meest moeilijke omstandigheden. Daar bij de jubilaris echter het werk primair is, betekent dit mede, dat mevrouw Kampmeyer het lang niet altijd even gemakkelijk heeft. Op een weer eens heel andere wijze werd het cadeau van het personeel, een hele mooie fiets, aangeboden. Deze werd namelijk binnengereden door onze stuntman Holleeder, gehuld in een compleet wielrenners tenue. Collega Duiker noemde de jubilaris een prettige collega met wie het ook bijzonder goed feestvieren is. Van de afdeling werd een set grammofoonplaten (klassieke muziek) aangeboden. Een van de relaties van de heer Kampmeyer, de heer Korpershoek, evenals de jubilaris lid van het edel genoot schap De Ronde Tafelaren, bood een mooie trucfoto aan (van het woonhuis was een mooi café gemaakt) en een fraaie lichtbak die getuigde van het jubileum. Tot slot las de heer Korpershoek een „Lofsangh op den Heere Johannes Kampmeyer" voor, een knap stuk werk van „Robbert de Spreekert", waarmee hij een donderend applaus oogstte. De heer Kampmeyer dankte tenslotte allen voor hun goede wensen en de mooie cadeaus, uiteraard ook namens zijn vrouw. Collega Kampmeyer, je mooie fiets zou ik echt wel ver zekeren. Geniet ervan tot in lengte van jaren. En met jou zeg ik graag: Tot over 15 jaar! Zich beleefd aanbevelend. Oud Bruin Onder grote belang stelling vierde de heer J. J. Kampmeyer op 1 april in Amsterdam zijn zilveren jubileum.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 9