Opnieuw groot karwei in Den Bosch afgesloten Bij het verschijnen van dit nummer zal in Den Bosch op nieuw een groot karwei worden afgesloten: het inbrengen van de laatste van de achtentwintig reusachtige tanks in het eerste gedeelte van de nieuwe legkelder. De tanks de grootste die we tot nu toe bij Heineken kennen werden in twee delen op hun plaats gebracht. Daar laste men de beide helften aan elkaar, waarna de lengte van deze giganten eerst goed duidelijk werd: 35 meter. De doorsnede van de tanks bedraagt 4 meter, het gewicht 15 ton en de inhoud 4300 hectoliter. Samen kunnen zij zoveel bier bevatten, dat er voor nagenoeg de gehele Neder landse bevolking per hoofd één liter uit getapt zou kunnen worden. (De totale inhoud is ruim 120.000 hl). De vijf endertig meter hoge staalconstructie zou dan, met alle tanks gevuld, een gewicht van 12.460 ton te dragen hebben. Van dit grote karwei, waarmee op 3 februari werd begonnen, geven bijgaande foto's een tussentijdse momentopname. Een tankhelft wordt naar de takelplaats gereden. Op de achtergrond de staalcon structie, waarin reeds en kele tanks zijn onderge bracht. Zeven en een halve ton aluminium op weg naar zijn bestemming; het ontvangst comité (rechts) staat ge reed. Het gevaarte, gereed om naar binnen geschoven te worden. Als enorme sigaren hangen de tanks in de staalcon structie.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 7