vers van 'tvat :IP Inhoud MAANDBLAD VAN EN VOOR HET PERSONEEL VAN HEINEKEN'S BROUWERIJEN NEDERLAND N.V. 20e jaargang no. 150 REDACTEUR: W. J. Bruggeman ISSIE REDACTIECOMMI W. Kloppenburg E. C. Arendsen Mr. C. H. W. d'Artillac Brill Mr. L. M. Pahud de Mortanges J. G. Timmer REDACTIEADRES: Amsterdam mej. H. D. van den Steenhoven Rotterdam W. J. Bruggeman 's-Hertogenbosch H. M. Sikking mej. R. van Eekert CORRESPONDENTEN: Amsterdam H. J. Leeflang L. Hof 's-Hertogenbosch H. M. Sikking mej. R. van Eekert KOPIJ VOLGEND NUMMER: De kopij voor het meinummer dient uiterlijk 5 mei in het bezit van de redactie te Rotterdam te zijn. OP DE VOORPAGINA: Heineken bier verlaat de Crooswijk- sesingel. Op de voorgrond een ge deelte van de Rotterdamse brou werij, die te zijner tijd buiten de stad zal worden gevestigd. Het kantoor (in het midden) blijft in Rot terdam Zie ook pag. 1, 2 en 3. pag- Rotterdamse brouwerij verlaat Maasstad 1 Uitreiking Peter Stuyvesantprijzen 1969 3 Derde C. H. I. Indoor Brabant 4 Opnieuw groot karwei in Den Bosch afgesloten 5 Kinderen van Rotterdamse werknemers maakten excursie door brouwerij 6 Kennismaking school - bedrijfsleven 6 Onze jubilarissen: A. Schutter, J. J. Kampmeyer, F. C. Seger en J. Vermeule 7 Afscheid J. Verkerk en L. J. Bootzema 10 Van onze verenigingen 10 Bravo, gepensioneerden Amsterdam 11 Bent u al donor? 11 De prijs van een borrel 11 Parkeren in Rotterdam 11 Sportieve Heineken mensen schaatsten leuke wedstrijd12 Conditietraining te Rotterdam hervat 13 Onze kinderton 14 De puzzeihoek 15 Personalia 16 Whitbread en 1 april 17 3LUIK "67 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 2