ALWEER UITBREIDING VAN DE 3LUIK FAMILIE (IN DEN BOSCH): de nieuwe kantoorstoelen het kantoor een aanzien geven van de.opnamestudio voor de filmserie „Iron side" het Heineken busje een van de meest luxe voertuigen moet zijn om een plaats in dat busje bijna wordt gevochten men met een pasjesregeling orde op zaken heeft gesteld op het grote kantoor vóór, vrijdagsmiddags nog va catures bestaan voor ge routineerde manicures en pedicures indien laatstgenoemden worden aangesteld men de te gebruiken ruimte zal moeten aanpassen de aanvoer van kapsters ruimschoots voldoende is. men, door de grote drukte, tijdig een afspraak dient te maken er op vrijdag kwart over vijf geen „onafgewerkte" dames het kantoor verlaten het halfvastenfeest door de mensen op jaarsalaris niet of nauwelijks gevierd wordt, tenminste op de brouwerij deze mensen daardoor een leuk feest missen het voor de veiligheid op de brouwerij bij glad weer raadzaam is de brouwerij a&tc over te plaatsen naar Spanje een zonnesteek dan mis schien de oorzaak zou zijn om weer naar Den Bosch te gaan we dus maar beter kunnen blijven waar we zijn de chef personeelsdienst waarschijnlijk de enige functionaris is, die een Pers op de vloer heeft liggen we daarmee geen gast arbeider bedoelen de uitgestrektheid van de terreinen hygiënische pro blemen op kan leveren daar echter voor wordt „ge waakt". er overigens weinig wordt geroddeld in Den Bosch (IN AMSTERDAM): De Leeuw en de Kater, twee nog niet bekende dieren uit het dierenbos, veel bezoek krijgen van de T-N,*-- -É» gjr jffc v»- .yr, t OS l «S»*ïët30. *30 UZ **sf oUfasf UZnP UZ UZ^US^UÉ:^F FabeltjesdoorzaKclub ofte wel de tikikhebjevereni- ging het tijd wordt dat de stoute rakkertjens naar het enge bos worden gestuurd (niet waar juffrouw Ooievaar?) er iemand op de brouwerij 6 koppen koffie achter el kaar op moest drinken om dat de baas zei dat het moest de baas het dus zelfs op 1 april nog voor het zeggen heeft op diezelfde dag op het brouwerijterrein een „egel tje" de kluts kwijt raakte lelijke eendjes daar ook wel eens last van hebben daar echter het plantsoen op het Weteringcircuit de schuldige aan is Vers van 't Vat, wat betreft jubilea, een misslag heeft gemaakt 2 april 1 april had moeten zijn (dus toch een mop op 1 april?) RECLAMEren in dit geval niet mogelijk is, ook niet bij de KAMPleider, zodat er dus niet geMEYERd mag worden de huisverbruik-paashaas dit jaar met een creatieve BLIK in zijn ogen er een lange RIT voor over had om de juiste MAN te be reiken enkele personeelsleden rug klachten hebben, omdat ze enige kratten pullen moes ten sjouwen (voor een goed doel overigens) een SPITS man er een hobby van gemaakt heeft deze zelfde kratten met een kwast te lijf te gaan om ze een mooi kleurtje te geven men zich afvraagt wat voor kleur dat kleurtje nu wel heeft, maar men daar wel nooit achter zal komen het oppassen geblazen is voor diegenen, die langs het in aanbouw zijnde hoofd kantoor moeten lopen of rijden er namelijk rare dingen over de weg lopen men echter door middel van een groot bord gewaar schuwd wordt voor deze „overstekende kabels" er binnenkort een over steekplaats aangelegd zal worden om ongelukken te voorkomen (IN ROTTERDAM): er verschillende nieuwe reclameleuzen de ronde doen ...enkele daarvan luiden: Wit tebrood het meest gebak ken! en Wittebrood-bier, gebakken plezier! volgens deskundigen ski riempjes a 11 ij d ingevet moeten worden wanneer je dit vergeet, je beter niet naar de winter sport kan gaan ook schaatsriempjes ingevet dienen te worden (haha) anders het gezegde „Wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht" wel eens werkelijkheid zou kunnen worden, of je je hoofd dan lelijk kunt stoten je beter niet met een ander kan meerijden als je eigen auto het heeft begeven, want de auto van „die ander" het dan misschien ook niet wil doen je, als je dan samen op het openbaar vervoer bent aan gewezen, ook niet te veel moet vertrouwen op de kennis van de buslijnen van „die ander" je dan wel eens diep in Pendrecht terecht kan ko men, in plaats van bij het metrostation Zuid na het bewuste besluit om trent de Rotterdamse brou werij daarover niets ge fluisterd is dit besluit dus aan duide lijkheid niets te wensen heeft overgelaten komen c^S' (e\a; ars \s de e°s' ,sc *e,^dre' sM' e< YX' Yvonne z gl iaar en J in Oen Bosch. Haar hobby's het eerste artikeltje aut°rjden. Binnenkort hoPeP W joh' Pe>- versterken. Welkom, 0,6 deling personeelszaken "P: te». m»#* van Yvonne te plaatsen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 23