oweei vnaruy Sweet Charity? Een goede tip voor de liefhebbers! En beslist een gang naar het Luxortheater waard. Deze wervelende musical, ge schreven door Neil Simon, met Jasperina de Jong als Sweet Cha rity heeft als verhaal weinig om het lijf. De hele show is gebouwd rond Sweet Charity, een animeer- meisje in een bar, die er dolgraag mee zou willen ophouden. Maar dit lukt haar niet erg. Zij hangt iedere avond sterke verhalen op over vriendjes, die ze heeft en die met haar willen trouwen. De andere (animeer)meisjes geloven haar allang niet meer. Tijdens een van haar nachtelijke avontuurtjes ontmoet zij een be roemd filmster, die haar mee neemt naar zijn flat. Hier aange komen vraagt zij hem haar een souvenir te geven, om zo haar vriendinnen te bewijzen, dat zij bij hem geweest is. Zij krijgt z'n hoed en wandelstok, waarna zij een inmiddels al beroemd nummer doet. Later, in een merkwaardige scè ne, die zich in een lift afspeelt, wordt er een nogal verlegen jon geman (Jacco van Renesse) ver- vi/ui iici i luiianuoc ouiiLjicouvai had gewonnen, met het door de Friese onderwijzer David Hartse- ma geschreven en door haar zelf gecomponeerde liedje ,,De Trou badour". Ook nu bleek, dat dit inderdaad een zeer sterk num mer is dat vol overgave gezon gen wordt. 's Avonds gaf het Kamerorkest Rotterdam, opgericht in 1968, een uitvoering onder leiding van de zevenentwintigjarige Edo de Waart. Tijdens deze uitvoering bleek, dat concertmuziek (hoe wel er aardige gedeelten bij zijn) de jongeren niet of nauwelijks aanspreekt, aangezien velen zeer ongeïnteresseerd in hun stoel on deruit hingen en sommigen mis schien wel sliepen. Na afloop van het concert waren Edo de Waart en de 22-jarige solo-cellist Harro Ruijsenaars, beiden gekleed in leren jacks in plaats van rok, in de gehoorzaal om vragen te beantwoorden. Bij navraag bleek dat één deelneem ster nog nooit een concert had uancuco te r\ui 11 ici i ycvcii ica iiul een pedagogie-opleiding nodig die één jaar duurt. Zaterdag 22 maart. Deze keer was het mijn beurt om iets te gaan zien van het leugdfestival. 's Middags kon ik helaas niet van de partij zijn, maar 's avonds was ik bij de opvoering van ,,Nu" (Time present), van John Osbor ne. De hoofdroi in dit stuk wordt gespeeld door Annet Nieuwen- huyzen. Ze vertolkt een actrice, die de dertig is gepasseerd en nooit de top heeft bereikt. Het leven is voor haar één worsteling, waarin ze steeds weer tot het uiterste gedreven wordt. Het Rotterdamse Jeugdfestival '69 is weer voorbij. In een vorige aflevering van 3LUIK hebben we jullie op dit culturele evene ment gewezen. De Rotterdamse jeugdredactie heeft, op vijf zater dagen, een kijkje genomen op dit festival. van toneel speciaal gekozen, om dat het publiek er meestal niet bij stil staat dat juist dit grime-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 20