1 Dinsdag a.s PERSONALIA BUITENLAND WHITBREAD EN APRIL Op 1 maart vertrok ir. D. van Dam met verlof uit Kumasi om via de Sahara naar Nederland te reizen. De heer S. Sikke- ma kwam op 7 maart met zijn gezin met verlof uit Boma naar Nederland. Uit Johannesburg arriveerden op 7 maart in Ne derland de heer G. Slootweg en zijn gezin teneinde hier hun verlof door te brengen. Op 8 maart vertrok de heer C. Buss- mann met verlof uit Kinshasa naar Nederland. Uit Kumasi kwamen op 11 maart de heren H. F. de Vries, T. F. C. Meeles en H. Ekkelboom met hun gezinnen met verlof naar Nederland. De heer T. K. B. Albronda reisde met zijn gezin op 12 maart naar Freetown, waar hij als Chief Engineer is gedetacheerd bij Sierra Leone Brewery Ltd. Op 12 maart vertrok mevr. FE Elert-Coeling met haar zoontje uit Lagos naar Nederland. Eveneens op 12 maart reisde mevr. M. FE Speelman-Ilsink naar Kumasi, waar haar man sinds kort is gedetacheerd bij Kumasi Brewery Ltd. Na genoten verlof keerde de heer P. Kool op 18 maart met zijn gezin terug naar Kaduna. Op 20 maart vertrok de heer J. W. Groot met zijn gezin naar Moun- dou, waar 'hij tijdelijk als afdelingschef is gedetacheerd bij Bras series du Logone S.A. De heer G. J. van Aalst kwam op 29 maart met zijn gezin met verlof uit Lagos naar Nederland. Op 30 maart arriveerden de heer en mevrouw W. I. C. A. van Sta veren met verlof uit Freetown in Nederland. KOMENDE JUBILEA 1 mei drs. J. Gombert, Rotterdam, directeur H.T.B., 25 jaar KOMENDE PENSIONERINGEN 29 april J. Kraayenbosch, Rotterdam, mech. werkplaats. (Is uitgesteld.) DE LEEFTIJD DER STERKEN Op 2 mei a.s. hoopt mevrouw C. P. F. Hof- mann-Bosch (Amsterdam) haar tachtigste ver jaardag te vieren. Wij wensen haar alvast een prettige dag toe. Wij feliciteren: mevrouw M. G. A. Giesbers- Nieuwenhuys te Amsterdam (27 april) en mevrouw K. Schilling-Hammel, eveneens te Amsterdam (5 mei) met hun vijfentachtigste verjaardag. DE LEEFTIJD DER ZEER STERKEN Mevrouw A. H. Grund-Leune hoopt op 3 mei haar negentigste verjaardag te vieren. Vanaf deze plaats wensen wij haar alvast van harte geluk. 50-JARIG HUWELIJK De heer en mevrouw C. A. E. Muys (Amster dam) gedenken op 7 mei de dag, waarop zij 50 jaar geleden in het huwelijk traden. Ook de heer en mevrouw J. Pronk (Amsterdam) hopen op 21 mei hun gouden huwelijks jubileum te vieren. Wij wensen hen allen een heel plezierige dag toe. DIVERSEVAATJES Te koop: z.g.a.n. autohoes voor V.W. (kever model). Inlichtingen bij: H. Bostelaar, Rotter dam, toestel 119 (na 16.00 uur). De 1 aprilgrap, in het vorige Vers van 't Vat ingeleid onder de titel „Maak ken nis met Whitbread", mag wel geslaagd genoemd worden. Weliswaar was het aantal mensen, dat deze mededeling én de aankondiging op de publikatieborden serieus genomen heeft, klein, maar naar ons gebleken is konden velen geen tijd voor de proeverij vinden of kwamen op het nippertje tot de ontdekking bij de neus genomen te zullen worden. Flet was het „eetje" dat het 'm deed Op de dag zelf werd duidelijk dat in Den Bosch de meest pientere mensen van onze drie vestigingen werken. (Dit is geen grap!) Flet Whitbread ging er wel in. Wilden er in Amsterdam en Rotterdam zo'n dertig mensen in totaal nog wel WHITEBREAD proeven, in Den Bosch waren het slechts enkele ingewijden, die zich over het gereedstaande wittebrood ontfermden. Onder de gefopten waren zowel twijfe laars als heuse argelozen, die er ingelo pen zijn. Opmerkelijk veel mensen had den wel het vermoeden, dat de proeverij iets met 1 april te maken had, maar het is jammer, dat zij hun nieuwsgierigheid ditmaal niet wilden bevredigen. (Zo zijn we anders toch nooit??) Of was men bang „voor joker" te staan? In ieder geval zijn velen het wittebrood en het Whitbread dat op verzoek wel degelijk geschonken werd misge lopen! Er is waarschijnlijk niemand geweest, die van tevoren de eigenlijke clou (witte brood in een Whitbread glas) heeft door- Dit is de man, dit is zijn brood... zien. FFoe dan ook, aan deze eerste 1 aprilgrap van Vers van 't Vat heeft een groot aantal mensen enkele plezierige ogenblikken beleefd. 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 19