CIJFER-KRUISWOORDRAADSEL OPLOSSING „DE INTERNATIONALE STRAAT' RA, RA, WAT IS DIT? 7> "r 7-1 "s 19 D "6 'A 'e 20 u 9 V 7 V 'L V 7 L "E 'z 19 0 2 k'l n 2 H 1 1 H E "D 7 "g 'Z 'T 7? 19 "f s P - h t 2 "k 1 ,7/) '1 5-r h E 7 18 1 f 9 t 6 L ,9e '4\ 20 u 16 y 3 E "i "n "0 "S T E 19 0 a 6L ■A 3 19 0 16 '4 2/y m i n •l "7 4 13 f ■A 9 T 19 0 5 21 s S 1 9 t 9 t D 5 TP v L "k Ï'S 'A "k 2O u IS i 5 H t 1° w 13 1 "5 *5 'e "K 9 t s "0 19 7 2H M 'Doet cc ook oueen mee? DE PUZZELHOEK r „De internationale straat" heeft vele leuke reacties opgeleverd, die zeker mijn schoonzuster zullen inspireren in de toe komst nog meer van dergelijke puzzels op te zenden. Hetgeen niet wegneemt, dat ook uw eigen ontworpen puzzels door mij met belangstelling worden tegemoetgezien. Dit de vele ontvangen oplossingen (ze kwamen uit alle windstreken) heeft het lot als volgt beslist en als prijswinnaars aangewezen: mevrouw D. Hannema te Den Bosch, Th. Legius te Amsterdam en G. van Puffelen te Rotterdam. Allen van harte! Voor de nieuwe maand bied ik u een variant op het gewone raadsel, namelijk een Cijfer-Kruiswoordraadsel. Elk gelijk cijfer stelt een gelijke letter voor en als u weet dat 17-4-7-20-21 zelf ook een puzzel is, blijft aan u de vrijwillige taak vast te stellen hoe het geheel in elkaar zit en wat wat is. Voor de goede oplossingen worden 3 prijzenbonnen van elk 7,50 beschik baar gesteld. Gaarne ontvang ik uw inzendingen uiterlijk 20 mei a.s. in Am sterdam. Keiler Veel genoegen! 1De Noor drinkt alleen water. 2. De Amerikaan heeft een zebra als huisdier. Als extra puzzel deze keer opnieuw een raadselfoto. Het „ding", waarvan u mag raden wat het voorstelt, is in bedrijf op een tamelijk grote hoogte in een van onze brouwerijen. Zendt uw oplossing naar de redactie van Vers van 't Vat te Rotterdam. Voor het juiste antwoord ligt een cadeaubon gereed. Degenen, die met de situatie op de hoogte zijn, wordt verzocht niet mee te dingen. 1 1 1 j 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 17