J4 srj CONDITIETRAINING IN ROTTERDAM HERVAT 'I II Voortaan club in P.U.R.-verband In verband met de slechte weers omstandigheden moesten de finales en de daarna te houden afvalwedstrijd afgelast worden. Een half uur later waren deelnemers en supporters weer bijeen in 't Koelschip op de brouwerij, waar de heren Koornstra en Hof aan alle rijdsters en rijders een prijsje uitreikten. Unaniem was men het er over eens, dat deze schaatsontmoeting indien mogelijk herhaald moet wor den. Hoe dan ook, gezien de reacties, zowel tijdens de wedstrijd als daarna, en het bijzonder geanimeerde samen- zijn-na-afloop, zal deze eerste Heine- ken schaatswedstrijd als een zeer ge slaagde brouwerijenontmoeting de ge schiedenis ingaan. Viewer De deelnemers (in volgorde van aankomst aan de finish) waren: DAMES: HEREN: E. Batenburg R A. Koornstra A H. A. Leurs R J. M. Kleyngeld R G. Broere R H. N. de Wit R H. Schoemaker A E. G. Borgers A B. W. Siemens A J. van 't Veld A L. Hof A Ph. B. Dankloff R M. Roeleveld A C. R. Pieters A F. W. Tournier R G. Groeve A J. Stapel A H. H. W. Norp R M. van Reekum R C. Rietdijk R H. Woudenberg A H. J. Reckweg R R. van Beek A T. D. Zaal R H. Spel A J. W. Timmer R F. H. Steeneken A R. Ketting A J. Bruning A E. de Man A H. v. d. Steenhoven A A. M. Kobessen R W. van Vlijmen R K. C. de Jonge A K. J. R. Blaauw R W. Ritman A R. Mora Juarez R H. J. Rutgers R A. Ferdinandus R C. E. de Heer R H. Tjaardstra A Een bijzonder vermelding verdient de oudste deelnemer, de heer Ritman, die met zijn 67 jaren nog een behoorlijke schaats reed. Vanaf 17 april jl. draaien weer iedere donderdag na werktijd zo'n kleine twin tig Rotterdammers, dikke en dunne, hun conditierondjes. Nu niet meer in het „oude schaftlokaal" op het terrein van de brouwerij, maar in het op een steen worp afstands daarvan gelegen gymnas tieklokaal aan de Linker Rottekade. Het begon allemaal eind 1964 na een voetbalwedstrijd tussen een kantoor- en een bazenelftal op 28 november van dat jaar. Enkele van de over het algemeen niet meer zo piepjonge gelegenheidsvoet ballers, verontrust door hun gebrek aan conditie, waren er snel voor te vinden iets te gaan doen aan de stijve spieren en het niet meer hebben van „stoom". Zonder veel vijven of zessen zo gaat dat in Rotterdam, zoals bekend werd een groep gevormd, die onder leiding van de heer C. van der Zijden (technische dienst) eenmaal per week gedurende een uur wat aan die conditie ging doen. De enige voorwaarde om te kunnen deelne- V men was, dat men zich eerst liet keuren door de bedrijfsarts. De heer Van der Zijden, die het klappen van de zweep kent, zorgde ervoor dat de stijve spieren weer los werden en dat men weer stoom kreeg. Ondanks de niet zo ideale accomodatie zocht een vaste kern iedere donderdag na werktijd het oude schaftlokaal weer op om zich te buigen en te strekken, te lopen en te springen en niet te vergeten voor het partijtje-na. Vorig jaar maart kwam er de klad in. Het oude schaftlokaal kon niet langer worden gebruikt en afgelopen was het met de conditietraining. Wat de meesten erg jammer vonden. Er was verder elders in het bedrijf ook nergens een geschikte ruimte aanwezig, zodat het scheen of de club-zonder- naam voorgoed ter ziele was. De belang stelling bleef echter levend, getuige de telkens terugkerende vraag „Wanneer gaan we weer trainen?" 7 Tl Om kort te gaan, er was op een gegeven ogenblik iemand die zich er achter zette en dankzij de medewerking van de be drijfsarts, dokter De Vries Robles, werd op korte termijn een bevredigende op lossing gevonden. Daarbij kon aan twee belangrijke voor waarden worden voldaan: een accomo datie dicht bij de brouwerij en een trai- ningstijd die, zoals voorheen, aansluit op de werktijd. Men besloot een vereniging (in P.U.R.-verband) op te richten, stelde een bestuur aan en begon gewoon op 17 april met de eerste indoorconditietrai- ning (voor mannelijke werknemers). Het initiatief tot het hervatten van deze conditietraining is van medische zijde met instemming begroet. Steeds meer mensen doen steeds minder aan de voor de ge zondheid toch zo broodnodige lichaams beweging. Reeds geruime tijd zijn lande lijk allerlei acties gaande, waarbij groep jes mensen op de vrije zaterdag gaan „trimmen" (een term gebezigd door de Nederlandse Sport Federatie) of in an der verband, in zogenaamde Anti Buiken Clubs bijvoorbeeld, iets aan hun licha melijke conditie doen. De mogelijkheid hiervoor is voor de Hei- neken mensen in Rotterdam uitermate gunstig. Men is weinig tijd kwijt, de kosten zijn laag 1,per maand) en men traint in een behoorlijke zaal onder dat mag toch wel een keer gezegd worden de uitstekende leiding van de heer Van der Zijden. Er is nog ruimte voor nieuwe leden. Zij kunnen zich op geven bij de heer F. J. van Offeren (H.T.B., toestel 118), secretaris van de Heineken Indoor Conditietraining. KEEP FIT Kom Eens Een Poos Fijn Indoor Trainen Naar wij vernamen bestaat ook in Am sterdam belangstelling voor een soort gelijke indoortraining ter verbetering van de lichamelijke conditie. Bij voldoende belangstelling kan er wellicht ook daar iets georganiseerd worden. Men kan zich aanmelden bij de heer Hof, toestel 121. Het bovenstaande geldt eveneens voor Den Bosch. Belangstellenden kunnen zich daar opgeven bij de heer Sikking. d tt ;t ij 2t 1. n :r Ie 5 :f P n g )- rt t- Op 17 april ging de indoor-conditietraining in Rotterdam opnieuw van start. 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 15