SPORTIEVE HEINEKEN MENSEN SCHAATSTEN LEUKE WEDSTRIJD Storm en regen konden enthousiasme niet doven Amsterdam, 15 maart, Jaap Edenbaan. Zelden hebben de toeschouwers en supporters, maar vooral ook de deelnemers een wedstrijd zo gemaakt als op deze zaterdag, toen even na zessen onder ijselijke omstandigheden het eerste dames- paar door de starter werd weggeschoten. Het was het begin 15 maart gedurende anderhalf uur over de Jaap Edenbaan beschikt kon worden, was het plan snel gemaakt. De deel nemers meldden zich in groten getale aan en in amper twee weken was de gehele organisatie rond. In verband met de beschikbare tijd konden niet meer dan ongeveer veertig De heer Borgers (A) legde beslag op de derde plaats. Het Rotterdamse trio met mejuffrouw Batenburg (rechts) en mejuffrouw Kleyn- geld, die resp. op de eerste en de tweede plaats eindigden. De heer Broere reed zich naar de tweede plaats bij de heren. De eerste drie plaatsen, zowel bij de dames als de heren, werden eerlijk verdeeld tussen Amsterdam en Rotterdam. De heer Koornstra (A) werd eerste bij de heren, mejuffrouw Schoemaker (A) derde bij de dames. van een schaatswedstrijd (hard-, nou ja hard, rijden), waarbij vierenveertig sportievelingen uit Amsterdam en Rotterdam storm, regen en kou trotserend, eikaars krachten gemeten hebben op de hobbelige en ook verder niet ideale ijsvloer van de hoofdstedelijke kunstijsbaan. Het idee voor een brouwerijenontmoeting op de schaats was van de heer L. M. Schoenmakers uit Rotterdam. De suggestie werd eind februari door een tweemanschap uit Amsterdam en Rotterdam besproken en toen bleek dat op rijd(st)ers aan de wedstrijd deelnemen. Al in de loop van de middag waren de meesten (de Rotterdammers het eerst) op de baan om wat in te rijden en aan het kunstijs te wennen. Daarbij werd een van beide organisatoren door een onfortuinlijke val helaas als deelnemer uitgeschakeld. Gelukkig bleek hij nog wel in staat zij het met bebloede kop de jury te assisteren. De wedstrijd zelf (alle deelnemers kwamen uit op de 500 m) was voor de meesten een krachttoer, een worsteling tegen de wind, het ijs en op het laatste eind zichzelf. De situatie was zo, dat tegen de wind in gestart werd, zodat men ook op de laatste honderd meter nog eens tegen de elementen moest optornen. De tijden waren er dan ook naar. Maar dat mocht de pret niet drukken. Ook niet dat door de regen de apparatuur van de fotograaf onklaar raakte, zodat helaas geen plaatjes van deze eerste Heineken schaatswedstrijd geschoten konden worden. Hoogtepunt op het gebied van het schaatsen was de rit van Koornstra (A) tegen Broere (R). Zij maakten uiteraard ook de beste tijden, respectievelijk 1.02 en 1.04.6, direct gevolgd door directeur Borgers, die 1.06.5 voor zich liet afdrukken. 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 14