m ONZE VERENIGINGEN L. J. Bootzema BILJARTONTMOETING Amsterdam-Rotterdam WANDELNIEUWS Afscheid van de hengelvereniging Heineken Rotterdam, was voor de huidige voorzitter, de heer De Graaf, aanleiding ook hierover de loftrompet te steken, de heer Verkerk namens alle leden nog eens te danken en hem een passend afscheids geschenk te overhandigen. Nadat de laatste spreker, de heer Diesbergen, namens de Amsterdamse bazenclub zijn dank en goede wensen had overgebracht, volgde het in de aanhef genoemde slotwoord van de scheidende magazijnchef. Het was niet alleen anders dan anders, het was onnavolgbaar, het was zoals alleen ,,baas Verkerk" het kan. Humor en ernst, geestige verge lijkingen en rake opmerkingen wisselden elkaar af. Het was ook en toch vooral een dankwoord, waarin hij met grote waardering sprak over zijn mensen in het magazijn, aandacht vroeg voor zijn opvolger, zich met een speciaal woord tot zijn vrouw richtte en tenslotte nog eens zijn dank uitte voor de vriendelijke en waarderende woorden en de prachtige cadeaus. Amsterdam, 31 maart 1969, afscheidsreceptie van de heer L. J. Bootzema in 't Koelschip. Afsluiting van een periode van negenendertig jaar werken, verdeeld in drie gedeelten van 13 jaar, achtereenvolgens bij een agentschap in fris dranken, bij een landbouwer in Stadskanaal en bij Heineken Amsterdam. Op 31 maart nam de heer L. J. Bootzema afscheid van de brouwerij te Amsterdam. U ziet hem hier met zijn vrouw en de heer Pothoven, die een verrekijker als afscheidscadeau overhandigde. Over deze laatste periode spraken de heren Siemens en Pothoven. Beide sprekers waren het er over eens dat er weinig te zeggen was. De heer Bootzema was er, het liep altijd goed, hij kwam op tijd, ging ook op tijd weg, was vrijwel nooit ziek en als je op het perron kwam, was de heer Bootzema altijd wel met iets bezig. Niet veel woorden, maar daden, zoals de heer Siemens het noemde. Voor de nauwgezetheid en plichtsbetrachting waarmee hij altijd had gewerkt, bracht de heer Siemens de dank over, mede namens de heer Goos. Hij wenste de heer Bootzema het allerbeste voor de toekomst. De heer Pothoven was door het afscheid eigenlijk enigszins overvallen. Als iemand er steeds ouder gaat uitzien, dan komt een pensionering niet onverwachts. De heer Bootzema was echter in dertien jaar praktisch niets veranderd. Met lof voor de werkuitvoering liet de heer Pothoven zijn beste wensen voor de toekomst vergezeld gaan van een afscheids cadeau, bestaande uit een verrekijker. Het slotwoord van de heer Bootzema, waarschijnlijk zijn maidenspeech doch tegelijkertijd zijn zwanezang op de brouwerij, was aldus: „Hartelijk dank voor de belangstelling, het cadeau en voor de prettige jaren hier gewerkt." L.H. Op zaterdag 29 maart togen de Rotterdamse biljarters met hun dames voor een vriendschappelijke ontmoeting naar Amsterdam. Zoals gebruikelijk stond bij aankomst aldaar de koffie reeds klaar, terwijl ook voorzitter Hollander weer helemaal „in" was. Evenals voorgaande jaren wist hij reeds, dat Amsterdam ging winnen; alleen met welke cijfers was nog niet te voorspellen. Jammer is, dat niet alle Rotterdamse biljarters warm lopen voor deze prettige dag. In overleg met Amsterdam ver sterkten vier spelers van biljartvereniging W.E.K. met hun dames de Rotterdamse gelederen. Dat het niet alleen een prettige maar tevens een spannende dag was gaven de uitslagen weer. Enkele partijen werden met een of met enkele caramboles verschil beslist. Karei Both was opnieuw de beste Amsterdamse biljarter, terwijl Masmeijer de meeste poedels liet noteren. Beide spelers ontvingen van W.E.K. een prijsje. Voor Rotterdam waren het de spelers Van Sluys in 31 en Kareis in 25 beurten, die beiden van Smit wisten te win nen. Sorry, Smit, wij weten dat het spel van Kareis niet mooi maar wel produktief is. Mede door de niet meer weg te denken „Ome Toon" voor het vloeibare voedsel en zoals de Amsterdammers terecht zeggen „onze Lydia" voor koffie en sandwiches was dit weer een geslaagde dag. Een bijkomstigheid was dat Rotterdam deze ontmoeting met 15-11 wist te winnen. De Geus Op zaterdag 15 maart werd het wandelseizoen geopend door de Wandelkring Rotterdam met een tocht door het Kralingse Bos en de omgeving daarvan. Door de slechte weersomstandigheden is het geen leuke wandeling ge worden. Op zaterdag 22 maart vond de eerste trainingsmars voor de Vierdaagse plaats. Voor de derde keer waren we te gast bij Olympia te IJsselmonde, die weer een prachtige route had uitgezet door diverse dorpen ten zuiden van Rotter dam. Na een vlotte wandeling van 35 km bereikten we om kwart voor vijf weer het startbureau. Op zaterdag 29 maart zouden we met onze collega's uit Amsterdam en Den Bosch gezamenlijk in de residentie deelnemen aan een wandeltocht van de Haagse Hooglan ders. Deze opzet is niet helemaal geslaagd, want Amster dam liet het afweten en Den Bosch stuurde slechts vier wandelaars. Het weer werkte ook niet mee en al met al was het een tocht om gauw te vergeten. Toch nog onverwacht overleed op zaterdag 15 maart ons lid, mevrouw J. Jansen-Sauerbier. Wij wensen onze wandelvriend Jansen in de eerstkomende tijd veel sterkte toe. c. T. Hiermede betuig ik mijn hartelijke dank voor de vele blijken van belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn innig geliefde vrouw. In het bijzonder dank ik de directie, chefs, collega's en de leden van de Wandelvereniging Heineken. Rotterdam J. F. L. JANSEN 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 12