J. Verkerk Lof in allerlei toonaarden en vele cadeaus vielen de heer J. Verkerk, hier met zijn vrouw, ten deel op de zeer geanimeerde afscheidsreceptie op 31 maart te Rotterdam. Afscheid Met een dankwoord van welgeteld achtentwintig minuten, van tijd tot tijd onderbroken door lachsalvo's die door de overvolle Rotterdamse raadskelder rolden, nam op 31 maart de heer J. Verkerk afscheid van de brouwerijgemeenschap aldaar. Nam diezelfde gemeenschap afscheid van een mar kante figuur, die daarin zovele jaren een geheel aparte plaats had ingenomen, daarbij verzekerd van ieders sym pathie. En zo hij dat nog niet wist, dan heeft hij het deze middag wel gemerkt. Zesmaal werd de heer Verkerk toegesproken, het eerst door de heer Van Rossem. Deze noemde hem een man van een ongemene vitaliteit, een bijzonder aardige vent, een harde werker en een plezierige collega. Uit de meer dan 45 dienstjaren van de heer Verkerk lichtte de bedrijfsleider vervolgens enkele opmerkelijke gebeurtenissen en kern achtige uitspraken. Over de wijze van werken van de heer Verkerk had hij niets dan lof. En nog een andere typering: „U hebt een groot deel van uw vermogen beschikbaar gesteld." Na de overhandiging van de gebruikelijke envelop besloot de heer Van Rossem met een Hartelijk dank voor alles, zakelijk en persoonlijk, wat u voor ons gedaan hebt en geweest bent." De heer Van Zetten schetste van zijn scheidende collega het volgende beeld: „Een lang, actief en sportief verleden met een grote belangstelling voor uw medemens." Diens vele verdiensten op sportief en sociaal gebied, door de heer Van Zetten in het kort opgesomd, vormden een levendige illustratie van het eerder geschetste beeld. Naast die vele activiteiten had de heer Verkerk nog tijd gehad voor zijn werk bij Heineken als goede magazijnchef. Het personeelscadeau, een bedrag onder couvert aangevuld met een bijdrage van de bazenclub, was bestemd voor de hobby van de heer Verkerk, die „in twaalf jaar tijd met hulp van Maria drie andere Maria's had weten te bouwen". Namens het personeel van het magazijn sprak de heer Michel, die in enkele treffende woorden de gevoelens van dat personeel vertolkte. Hij gewaagde van een verstand houding van de beste soort en „u stond altijd voor ons open". De heer Michel onderstreepte „de waardering van ons allen voor wat u voor ons hebt betekend" met een geschenk in de vorm van een grote, ingelijste foto van de Maria 3. De heer Ingerman kwam bedanken voor het „extra" werk (en de extra zorg daaraan besteed) dat de heer Verkerk voor H.T.B. had gedaan. Een decoupeerzaag was het stof felijk blijk van waardering. Een (met opzet) nog niet genoemde activiteit van de heer Verkerk, het voorzitterschap gedurende zeven jaar er toe over halen naar de residentie te verhuizen, toen hij in 1959 te werk werd gesteld in het filiaal Den Haag. Toen dit filiaal in 1965 gereorganiseerd werd, keerde de heer Vermeule terug naar Rotterdam: op de afdeling van de heer Kamps, waar hij voornamelijk belast werd met de administratie van het bouwbureau. De heer Kamphorst schetste de jubilaris als een ijverig, trouw man, die met grote nauwgezetheid zijn werk verricht. Een Zaanse klok. die gestalte geeft aan de gevoelens van het personeel, werd als jubileumcadeau aan de heer Vermeule overhandigd. De heer Kamps sprak als chef en uit naam van de collega's, waarmee de heer Vermeule de laatste jaren nauw heeft samengewerkt. De jubilaris bleek een goede aanwinst voor de afdeling, waar op het moment van zijn tewerkstelling veel werk te verzetten was. Hij heeft bewezen, dat team geest ook zeer goed toe te passen is in een werkkring, in dit geval de Heineken werkkring, waar ieder net als in een elftal deel uit maakt van een team. De heer Vermeule heeft secuur werk op zeer accurate wijze verricht en was in staat dit op iedere plek op zijn eigen wijze te doen. De heer Kamps hoopte de jubilaris na zijn pensio nering nog dikwijls te ontmoeten, wenste hem nog een lang gezond leven toe en overhandigde hem namens debiteuren informatie en bouwbureau een „Dikke van Dale" (als steun bij het puzzelen) en een platenbon. De heer Rietveld was de laatste spreker, die de heer Ver meule namens de B.C.B. (Bedrijfs Competitie Bridge) geluk wenste. Hij roemde de vele activiteiten op bridgegebied van de jubilaris, die zelfs nog kans zag op de bridgeavonden een cursus voor beginners te organiseren. Enkele platen- bonnen waren het stoffelijk bewijs van de dank en waar dering voor de prettige samenwerking. In zijn dankwoord kwam de heer Vermeule er eerlijk voor uit, dat hij tegen deze dag op had gezien als een berg. Nu is hij echter tot de ontdekking gekomen, dat hij vele goede vrienden en kennissen heeft. De jubilaris dankte iedereen hartelijk voor de belangstelling en de cadeaus en de sprekers voor hun vriendelijke woorden. De heer Berkemeier speldde de heer J. Vermeule het bij het 40-jarig jubileum behorende ereteken op. De receptie stond tevens in het teken van het afscheid van de heer Vermeule, die over enkele maanden met pensioen gaat. Bij deze wil ik gaarne mijn dank betuigen voor de belangstelling en de attenties tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis. Amsterdam G. J. HOMBERG Langs deze weg wil ik, mede namens mijn vrouw, graag iedereen hartelijk danken voor de vele blijken van belangstelling bij de geboorte van onze dochter. Rotterdam TH. J. DE KONING Mede namens vrouw en kinderen hartelijk dank voor alles wat ter gele genheid van mijn 40-jarig jubileum is gedaan. Amsterdam A. SCHUTTER Mede namens mijn echtgenote wil ik de directie, sprekers en het perso neel hartelijk dankzeggen voor de belangstelling bij mijn 25-jarig jubileum ondervonden en voor de prachtige cadeaus, die ik op mijn receptie mocht ontvangen. Amsterdam J. J. KAMPMEYER 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1969 | | pagina 11