Belangrijke restauratie op steenworp afstand van Heineken Amsterdam r» w Trouw wordt in Vers van 't Vat verslag uitgebracht van de goede daden van velen onzer en van onze onderneming. In dit verhaal gaat het echter evenzeer in belangrijke mate om een andere N.V., namelijk de N.V. Stads herstel. Dit is een van de drie, uit particulier initiatief geboren verenigingen, die op de bres staan voor het behoud van de binnenstad van Amsterdam. Op de eerste persconferentie, die de N.V. Stadsherstel hield sinds zijn ontstaan in 1956, werden plannen onthuld voor een nieuwe, spectaculaire restauratie op de hoek van de Prinsengracht/Vijzelgracht, tegenover het hospice Wallon. De vorige eigenaar van deze panden zou er in eerste instantie een groot bankgebouw willen laten verrijzen, maar de gemeente Amsterdam ging niet akkoord met dit plan. Nu zullen op dit punt een vijftal panden, twee op de Prinsengracht en drie op de Vijzelgracht, in oude stijl herbouwd worden. Precies op de hoek komt een gezellig ouderwets café. Dat het er gezellig zal zijn behoeft niet betwijfeld te worden, want niemand minder dan de heer Piet de Leeuw uit het bekende cafeetje in de Noorder straat, zal er de scepter gaan zwaaien. De restauratie van de panden, volgens plannen van de architect G. Prins, zal in 1970 gereed zijn en dan zal deze stadshoek met zijn stijlvolle gevels en fraaie daklijn een aanwinst voor het stadsbeeld zijn. Steeds meer mensen, moe geworden van rechtlijnige nieuwbouw (die lang niet altijd echt comfort bleek te bieden) staan open voor wat Amsterdam aan historisch schoons te bieden heeft. De belangstelling voor restauratiewerkzaamheden neemt dan ook steeds toe. „En", zo zei de heer drs. J. M. Hengeveld, directeur van Stadsherstel, op de op 24 april jl. gehouden persbijeenkomst, „elders ter wereld zal men zulk een maatschappij als onze N.V. niet aantreffen!" Als men de binnenstad van Amsterdam zou laten vervallen tot een aantal krotwoningen met strakke torenflats op de opengevallen plaatsen ertussen, dan zou er al gauw geen vreemdeling onze stad meer een bezoek waard vinden. Juist de homogene huizenkern met de speelse lijnen van de gevels oefenen aantrekkings kracht uit op bezoekers uit binnen- en buitenland en niet in het minst op de Amsterdammers zelf! In de financiering van dit nieuwste restauratieplan van Stadsherstel, waarbij zich bovendien het honderdste door hen te restaureren pand bevindt, heeft Heineken een rol gespeeld. Al vaker zijn door de hulp van onze onderneming historische panden van de ondergang gered, maar dat de plannen tot deze fraaie restauratie tot uitvoering kunnen worden gebracht, is toch in niet onbelangrijke mate mogelijk geworden door de activi teiten van de Amsterdamse horecasector, die met deze herbouw meer dan een doel tegelijk verwezenlijkt zag. Een overzicht van de aandachtig luisterende pers in het café van Piet de Leeuw in de Noorderstraat. Mr. G. van 't Huil, oud-wethouder van Amsterdam en thans president commissaris van de N.V. Stadsherstel, voert het woord. Vele journalisten sloegen de onthulling van de plannen gade. «STAD in .ft III1,1 II':

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1968 | | pagina 9