De nieuwe ketel werd aan de Maasboulevard door een 200 tons drijvende bok van de dek schuit getild en op een speciale transport wagen geladen. De tekst op de ketel luidde: Dorst? Heineken komt. Met nieuwe energie. (Foto ir. C. J. Onderwater). Met een snelheid van 6 km per uur ging het transport door nachtelijk Rotterdam. Rotterdamse Elektrische Tram voor een vrije doortocht onder de te passeren bovenleidingen zorg droegen. Om twee uur arriveerde het transport in de Isaac Hubertstraat. Het gehele complex huizen op de hoek van de Linker Rottekade en de Isaac Hubertstraat is inmiddels gesloopt. Op deze plaats zal het gebouw van de nieuwe energiedienst verrijzen. Elders op het brouwerij- terrein is de afbraak in volle gang. Het voormalige eestgebouw is verdwenen, evenals een groot gedeelte van het gerstreinigings- gebouw, terwijl de slopers ook reeds aan de mouterij begonnen zijn. Op de vrijkomende ruimte, die aanvankelijk als bouw- en opslag plaats zal worden gebruikt, zal tezijnertijd in de tweede fase van de reconstructie een nieuw keldergebouw worden neergezet. Verder worden reeds de nodige voorbereidingen getroffen voor de sloop van de zogenoemde kolentip. Om de afbraak mogelijk te maken moet onder de kolentip eerst een staalconstructie geplaatst worden. In de Rotte is rond de voet van de kolenbrug een damwand geslagen. Dit is gebeurd in verband met het plaatsen van genoemde staalconstructie en tevens om tezijnertijd een stelling te kunnen plaatsen, waarmee de palen zullen worden getrokken. Het laatste gedeelte van de reis, van de Maasboulevard naar de brouwerij, vond over de weg plaats De R E I: zor9de dat, r waar nodig, de boven in de nacht van 20 op 21 mei. leidingen van de tram werden opgetild. Nadat de laatste trams gepasseerd en de bovenleidingen stroomloos gemaakt waren, zette het transport om even over één uur zich in beweging. De gemeentepolitie hield met enkele auto's en motoren met-zijspan de straten vrij, terwijl twee speciale wagens van de 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1968 | | pagina 8