bedrijf. Het verbruik bij volle belasting bedraagt 2500 rrD aardgas per uur. Als bijzonderheid kan nog worden vermeld dat de ketel in de open lucht is geplaatst tussen de machinekamer en het ketelhuis. Het ligt in de bedoeling de ketel te zijner tijd onder te brengen in het dan inmiddels gereedgekomen gebouw van de nieuwe energiedienst. Om de continuïteit van de stoomvoorziening te waarborgen is op dat moment in het nieuwe gebouw reeds een tweede ketel van hetzelfde type geplaatst en in gebruik genomen. Dit type cilindrische stoomketel is in zijn soort een van de grootste, die door de leverancier, Bronswerk- Fijenoord N.V. in Amersfoort, wordt gebouwd. De ketel heeft een lengte van bijna negen en een doorsnede van vier meter. Het vervoer van de 54 ton wegende kolos van Amersfoort naar Rotterdam heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Het eerste gedeelte van het transport ging per dekschuit, die van 17 tot 20 mei via de Eem, het IJsselmeer, het Amsterdam/Rijnkanaal en de Lek naar Rotterdam werd gesleept. Het terrein langs de Isaac Hubertstraat, waar het gebouw van de nieuwe energiedienst zal worden neergezet. De huizen op de achtergrond, langs de Linker Rottekade, zijn inmiddels gesloopt. Rond de voet van de kolentip werd in de Rotte een damwand geslagen. Vrijdag 26 april werd begonnen met de sloop van de eerste schoorsteen; de kop is er af. Nauwelijks twee werkdagen later, woensdag 2 mei, was het gevaarte al voor de helft geslecht. Vrijdag 10 mei. De slopers zijn zo juist met de afbraak van de tweede schoorsteen begonnen. 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1968 | | pagina 7