ER ZIT SCHOKTE) IN DE SLOOP DE RECONSTRUCTIE VAN DE BROUWERIJ TE ROTTERDAM (3) Voordat kan worden begonnen met de bouw van een nieuwe brouwerij op de plaats van de oude, zal nagenoeg alles moeten worden afgebroken. Dat laatste gebeurt dan wel niet in één keer onze export moet blijven draaien maar in Rotterdam ervaart men wel, dat als de slopers, de firma Schotte eenmaal met hamers, drilboren en breekijzers ergens beginnen, het af te breken object van dag tot dag zienderogen kleiner wordt. Om tenslotte, vaak nog „voordat je er erg in hebt" te zijn verdwenen. Sic transit gloria Het eestgebouw (voorgrond) en het gerst- reinigingsgebouw (daarachter) zijn inmiddels verdwenen. Neem bijvoorbeeld de beide stenen schoorstenen van het ketelhuis. Nadat eerst, om veiligheidsredenen, rondom het ene, 32 meter hoge, gevaarte een stelling van metalen buizen was geplaatst, begonnen de slopers op vrijdagmiddag 26 april met hun werk. Woensdag 1 mei, na amper twee dagen was de schoorsteen al voor de helft geslecht. De foto op de voorpagina die toen genomen werd geeft een indruk van de wijze waarop de slopers tewerkgingen. Telkens nadat zij een gedeelte van de schoorsteen hadden afgebroken, waarbij de brokken puin in het rookkanaal werden gestort, lieten zij het werkplankier een „verdieping" zakken, enzovoort. Op 6 mei was de eerste schoorsteen met de grond gelijk gemaakt en werd begonnen met het bouwen van de stelling rondom de tweede. De firma Schotte is een onderaannemer van Vrijdag 10 mei was dit werk gereed en werd de kop van de tweede schoorsteen afgeslagen. Vijf werk dagen later was ook dit karwei klaar. De sloop van de beide schoorstenen was reeds nu nodig om een vrije doorgang te verkrijgen in verband met de komst van de nieuwe ketel, die binnenkort de stoomvoorziening van het gehele Rotterdamse bedrijf zal gaan verzorgen. Het bestaande ketelhuis wordt dan buiten bedrijf gesteld, maar blijft als reserve eenheid voorlopig „achter de hand". De nieuwe ketel zal met aardgas worden gestookt hetgeen drie belangrijke voordelen heeft, namelijk geen luchtverontreiniging, goedkopere energie en eenvoud van bediening. De capaciteit 25 ton stoom per uur bij een druk van 12 atmosfeer is voldoende voor de gehele stoomvoorziening van het huidige Visser Smit's Aannemingsmaatschappij. De twee schoorstenen, resp. ruim zestig en tachtig jaar oud, enkele dagen vóór de af braak.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1968 | | pagina 6