iDQiaXEÏÖ^ Kt'B 6. Vervolgens gaan de glijplaten weer dicht, waarbij de draaiende rubberrollen de dozen omhoog drukken. automatisch een nieuwe stapel aan. Via foto-elektrische signalering wordt de lift in werking gesteld en op de vereiste hoogte weer gestopt. De glijplaten (gemerkt G en G), op foto 4 nog in gesloten toestand, zijn dan in middels automatisch opzij geschoven en de bovenste laag dozen komt in de aldus ontstane opening (foto 5). De glijplaten, die aan de naar elkaar toe gekeerde zij den van draaiende rubberrollen zijn voorzien (zie de pijlen op foto 4), schuiven naar elkaar toe waardoor de dozen omhooggedrukt worden (foto 6) en tenslotte op de nu weer gesloten" glijplaten komen te staan. Een kettingmechanisme schuift de dozen vervolgens naar voren. Via een derde, ook weer draaiende rubberrol (foto 7, zie de pijlen) belanden de dozen op de rollen- baan op de voorgrond. Hierin zijn enkele conische rol len (de eerste ziet u links op de foto) aangebracht, die 7. Een kettingmechanisme schuift de dozen naar voren. Via de draaiende rubberrol (zie de pijlen) belanden ze op de rollenbaan, die de dozen verder transporteert. ervoor zorgen, dat de dozen welke met de korte zijde naar voren uit de machine komen, een kwart slag wor den gekeerd. Over een aantal speciaal geconstrueerde banen, waarvan op foto 8 slechts het begin is te zien, vervolgen de dozen hun weg naar de bottelarij. Bij de machines zijn twee bedieningsmensen aanwezig, die belast zijn met het toezicht en de controle op de goede werking van de ontstapelaars, met het verhelpen van kleine storingen en het verwijderen van de krimp- folie. Door de automatisering van de beginfase van het bottel proces bleek het nodig in de eindfase eveneens een nieu we voorziening aan te brengen. Dit hield verband met het feit, dat de meeste van onze exportdozen aan één zijde onbedrukt zijn. (Deze ruimte is bestemd voor het aanbrengen van verschepingsmerken en dergelijke). Voorheen werden de dozen bij het met de hand ontsta- pelen alle met de onbedrukte zijde aan één kant op de aanvoerbaan geplaatst. Bij het automatisch ontstapelen in de depalletizers was dit laatste niet mogelijk: wanneer de dozen de machines verlaten, is de onbedrukte zijde nu eens aan de ene, dan weer aan de andere kant van de transportbaan zichtbaar. Dit had tot gevolg dat de apparatuur voor het aanbrengen van genoemde merken moest worden gewijzigd. Op de afvoerbanen van de co lonnes is nu een automatische installatie geplaatst, die feilloos de merken op de goede, dat is de onbedrukte zijde van de dozen aanbrengt. Deze installatie tast de dozen af op de sluitnieten en geeft daarna een comman do, waardoor de merkapparatuur aan de ene dan wel de andere kant van de transportband in werking treedt (foto 9). 9. De automatische installatie met aan beide zijden van de trans portbaan de merkapparatuur, waarmee de dozen aan de blanco zijde bedrukt worden. !"=5 —^34

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1968 | | pagina 5