AUTOMATISERING DOZENAANVOER NAAR DE BOTTELARIJ VOLTOOID ROTTERDAM Heinêkeu HYSTER De aanvoer van de vele duizenden dozen, die dagelijks door de bottelarij van onze exportbrouwerij te Rotter dam worden verwerkt, is onlangs geheel geautomatiseerd. Daartoe zijn in de ruimte naast de nieuwe vatencolonne drie „depalletizers" opgesteld, die de aangevoerde pal lets met lege emballage langs mechanische weg geheel automatisch ontstapelen en de dozen op speciaal gecon strueerde transportbanen plaatsen, die naar de bottelarij leiden. Zoals u weet, bestaat de eerste fase van elk bottelproces uit de aanvoer van de lege emballage (dozen, kisten of kratten met lege flessen) naar de colonnes. De pallets met leeg goed worden door vorkheftrucks 1. Overzicht van de drie nieuwe ontstapelmachines, waarvan de voorste en de achterste zijn uitgerust met een dubbel magazijn voor de lege pallets. In Rotterdam werd het ontstapelen en het op de aan- voerbanen naar de bottelarij plaatsen van de dozen met lege flessen tot voor kort met de hand uitgevoerd. Mede door het hoge tempo waarin gewerkt moest worden (20 dozen per minuut) was dit een zwaar karwei. Geruime tijd geleden reeds werd gezocht naar verbete ring van deze verouderde methode van aanvoer naar de mt 2. Na enkele mes streken kan de krfmpfolie gemakkelijk en snel verwijderd worden. De heer A. A. Oliveira Soares is hiermee juist bezig. vanuit de opslag naar het beginpunt van de aanvoer- banen naar de bottelarij gebracht. Na het ontstapelen gaan de dozen, kisten of kratten met lege flessen op weg naar de colonnes, waar vervolgens het bekende proces van uitpakken, reinigen, vullen, sluiten, pasteuriseren, etiketteren en inpakken plaatsvindt. 3. De pallet met dozen wordt door de heer E. T. Melicio met zijn heftruck op de invoerketting geplaatst.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1968 | | pagina 3