Jeugdredactie bezichtigde onze grootste brouwerij Van Mokum naar zoete, lieve Berritje Dat gaat naar Den Bosch toe Jeugdrubriek onder redactie van rudie van eekert, hans jonkers, madeieen van eek, ad sinkeldam, greet de klerk, aart koopmans, els küper, dick van yperen, margöt vloemans, cor lange, irène verheyen, emmy bangma. Op 17 april jl. vond de maandelijkse vergadering van de jeugdredactie plaats in Den Bosch. Voorafgaand hieraan kre gen wij de gelegenheid de Bossche brouwerij te bezichtigen. Het werd een bijzonder interessante middag voor de redactie, omdat er enkelen bij waren die nog nooit één van onze brouwerijen hadden gezien, laat staan de modernste van de drie. We werden op een prettige manier rond geleid en in staat gesteld overal rond te kijken. We begonnen op het dak van het silogebouw en zakten toen af naar de brouwzaal, waar het erg warm was. Niemand snapte iets van het automa tische bedieningspaneel, behalve de man die het bediende en op een gegeven moment, na aan veel knoppen gedraaid te hebben, met een tevreden gezicht zei: „Zo, die soep is ook weer klaar." Vervolgens ging het naar de legtanks en de open gistkelders om te eindigen in de bottelarij, waar de ene Eurofles na de andere werd gevuld en waar we ook het fustenvullen konden zien. Al met al hebben we anderhalf uur door de brou werij gedwaald, ons voelend als film sterren omdat we voortdurend op de hielen werden gezeten door een foto graaf. Misschien komt het nog wel eens zo ver dat we in een nieuwe bedrijfs film op mogen treden onder de titel: DIT IS HEINEKEN TEN VOETEN UIT I I I AMSTERDAM Op het dakterras. In de brouwzaal v.i.n.r. excursieleider Bert, Dick, Margót, Emmy, Hans, Greet, eerste zieder M. Peeters, irène en Ad. (De twee andere Bossche jeugdredactieleden konden de excursie niet meemaken). In de „oude" bottelarij. „Kijk, daar worden de blikjes gevuld." Vriendelijk en warm beschenen door de zon suisden we met een flinke vaart in Hans' Peugeot naar Den Bosch: excur sie (en vergadering)! Daar aangekomen werden we op een soort bordes, voor het ontvangstgebouw, heel hartelijk begroet door de heer Sik- king en zijn mensen. Nadat we ons, na de toch wat slaperig makende reis, wat opgefrist hadden, klonk het startsein voor de excursie. Onder leiding van excursieleider Bert gingen we eerst naar het dak van het silogebouw. Vanaf het hoog ommuurde terras heb je een fantastisch uitzicht over het hele brouwerijcomplex. In het brouwhuis was het erg warm. Daarna, de gist- en legkelders. Over afwisseling van temperatuur hebben we beslist niet te klagen gehad! Toen de bottelarij. Voor 't eerst zagen we het verpakken van bier in blikjes; een bijzonder fascinerend gezicht. Het leukst voor ons was wel de nieuwe bottelarij, die nog niet eens officieel ge opend was. Een moderne hal, waar het bottelen van de nieuwe 50 cl. flessen in volle gang was. Onze algemene indruk is: een moderne en efficiënte brouwerij, die de huidige en komende uitbreidingen dubbel en dwars waard is. Toen moest er nog vergaderd worden. Eerst echter lesten we onze dorst en vulden onze magen met loempia's en nassi, door Els en Rudie gehaald. Na een korte, maar hevige vergadering (onder begeleiding van de drumband, die in de ontvangstzaal aan het oefenen was), reden we naar Rotterdam terug. Rudie, Els en Irène, bedankt! ROTTERDAM Madeieen en de heer Peeters: „Zo, die soep is ook weer klaar." 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1968 | | pagina 23