Goud en zilver voor Kuala Lumpur, Singapore en Burgos Den Bosch: BUITENLAND: DANKBETUIGINGEN 18. 4 M. Uzeel, bott. 29. 4 H. H. Verheyen, opl. 1. 5 D. J. J. van Hoof, kwal.dnst IN MILITAIRE DIENST: Rotterdam: 10. 5 J. Walop, bott. 13. 5 M. C. Bosgieter, adm. HTB MUTATIES: Rotterdam: 6. 5 C. P. A. M. Rademakers, v. techn. opl. naar technol. dnst Den Bosch Den Bosch: I. 3 J. E. Zwiers, int. dnst, terreinbe waker, werd hoofdbewaker 13. 5 G. K. Rebel, vert. horeca, naar centr. verk.secr. Amsterdam MET PENSIOEN: Rotterdam: 30. 4 N. Smeets, magazijn 30. 4 J. G. A. Limpens, magazijn DIPLOMA'S Rotterdam: 29. 3 mej. H. v. Buuren, secr. HTB, be haalde het dipl. steno Duits april mej. E. Brouwer, versch., is ge slaagd voor dipl. steno-Ned. 6. 4 mej. C. J. Lobé, C.T.D., behaalde het dipl. steno Nederlands 26. 4 mej. W. J. C. H. Winkel, secr. HTB, behaalde het dipl. steno Duits GEHUWD: Rotterdam: 20. 3 mej. A. J. F. v. d. Meer, centr. deb. adm., met F. E. Tonissen. 20. 4 B. ter Borg, verk.secr., met mej. W. Smit 3. 5 R. Fles, HRC, met mej. W. B. den Ouden Den Bosch: 21. 3 P. van Helvoirt, bott. met mej. H. van Oirschot GEBOREN: Rotterdam: 14. 4 Hedda, dochter van H. A. Klieve- rik, proj.bur. II. 5 Haydée E. B., dochter van F. W. R. Steenstra-Toussaint, techn. opl. Den Bosch: 6. 4 Antonia J. I., dochter van J- T. Slegers, bott. 6. 4 Dymphina H. G., dochter van M. P. Parijs, intern transport 10. 4 Marina H. M., dochter van J. G. Tames, bott. 14. 4 Wilhelmina J. M., dochter van A. M. van Alebeek, bott. 16. 4 Bastiaan E. H. M., zoon van B. de Bever, bott. werkpl. 27. 4 Johannes H. M., zoon van C. J. Voermans, commercie Gerard van Dam reisde op 17 april naar Kumasi om de vakantie bij zijn ouders te gaan doorbrengen. Op 18 april kwamen ir. C. Scheltema en zijn gezin uit Freetown met verlof naar Ne derland. Na genoten verlof keerde de heer J. Wieringa op 21 april met zijn gezin terug naar Singapore. De heer J. J. de Winter trad op 22 april te Noord-Scharwoude in het huwelijk met mej. C. P. Cornelissen. Op 22 april reisden de heer R. Elert en zijn gezin naar Lagos; de heer Elert is daar als af delingschef gedetacheerd bij Nigerian Breweries Ltd. Na genoten verlof keerde de heer C. Bussmann op 25 april terug naar Kinshasa, op 6 mei gevolgd door zijn gezin. Drs. P. van Eerde vertrok op 26 april met zijn gezin met verlof uit Singapore, op 16 mei arriveer den zij in Nederland. Eveneens op 26 april keerde de heer W. I. C. A. van Staveren, na genoten verlof, terug naar Freetown. Daarna kwam op 28 april de heer P. Phaff met verlof uit Free town naar Nederland. De heer en me vrouw Hofman-Klauke werden op 9 mei verblijd met de geboorte van een zoon, die zij Maarten Leendert noemden. De heer Postma kwam op 9 mei met zijn ge zin met verlof uit Freetown naar Ne derland. Via Bangkok reisde ir. A. J. Kruidenier op 10 mei met zijn vrouw naar Surabaja, waar hij als Adjunct Ge neral Manager werkzaam zal zijn bij P.T. Perusahaan Bir Heineken. Op 14 mei kwam de heer F. Mulder uit Kadu- na met zijn vrouw met verlof naar Ne derland. Mevrouw E. Welmers-Stok en haar kinderen reisden, eveneens op 14 mei, uit Lagos naar Nederland. Me vrouw J. H. Koppenol-Vreugdenhil ver trok op 15 mei naar Kaduna, waar haar man al enige tijd werkzaam is. De heer J. J. de Winter keerde na genoten verlof op 16 mei terug naar Kisangani. Mede namens mijn vrouw wil ik graag nog maals zeggen: ,,Heel hartelijk dank voor alles wat mij op de dag van mijn 40-jarig jubileum ten deel is gevallen". Amsterdam W. C. BOTH Langs deze weg dank ik, ook namens mijn vrouw, directie, bedrijfsleiding, chefs en col lega's voor de belangstelling, de gelukwensen, de toespraken en de cadeaus ter gelegenheid van mijn 25-jarig jubileum op 17 mei, een fijne dag, die wij niet licht zullen vergeten. Rotterdam J. B. VAN MEGGELEN Mede namens mijn vrouw wil ik mijn hartelijke dank betuigen aan directie, bedrijfsleiding, chefs, collega's en het gehele personeel voor de belangstelling, de toespraken en de cadeaus ter gelegenheid van mijn 40-jarig jubileum. Ook degenen buiten Heineken, die hebben bij gedragen de viering van mijn jubileum tot een onvergetelijke gebeurtenis te maken, langs deze weg mijn hartelijke dank Amsterdam A. J. BACKER HUWELIJKSJUBILEUM: Op 10 juni jl. herdachten de heer en mevrouw Van der Hoff (Rotterdam) de dag waarop zij 65 jaar geleden in het huwelijk traden. Vanaf deze plaats wensen wij de heer en me vrouw Van der Hoff alsnog van harte geluk. DE LEEFTIJD DER STERKEN Op 17 juni herdacht de heer G. van Sutphen (Amsterdam) de dag, dat hij tachtig jaar ge leden geboren werd. Mevrouw De Leth-Metz (Amsterdam) vierde op 5 juni haar vijfentachtigste verjaardag. Eveneens op 17 juni herdacht mevrouw Van Wattum-Capello (Rotterdam) haar vijfentachtig ste verjaardag. Allen onze hartelijke gelukwensen. DE LEEFTIJD DER ZEER STERKEN Op 4 juni jl. vierde mevrouw Minnebruiker- Lakerveld (Rotterdam) haar tweeënnegentigste verjaardag. Vanaf deze plaats onze hartelijke gelukwensen. Aan de Internationale Brouwerijtentoonstelling, die om de vier jaar in Londen plaatsvindt, is als een der hoogtepunten steeds een biercompetitie verbonden. Ook dit jaar had wederom een groot aantal brouwerijen ingeschreven voor de in april gehouden BrewEx 1968 competitie. Aan de reeks van successen, reeds bij vorige gelegenheden geboekt, werden door enkele met Heineken geassocieerde brouwerijen in het buitenland ook ditmaal weer enige opmerkelijke „wapenfeiten" toegevoegd. Werden bij vorige tentoonstellingen de inzendingen van de brouwerijen van de Singapore-groep reeds bekroond met goud, zilver en brons, deze keer was de beurt aan de brouwerij te Kuala Lumpur. Het ingezonden Stout van deze brouwerij werd het beste bevonden van het gehele Gemenebest. In de competitie voor continentale lagerbieren zorgde de brouwerij te Burgos voor nog meer feestvreugde. De eerste tentoonstellingsinzending in haar nog jonge be staan werd bekroond met een zilveren medaille. Op deze successen volgde onlangs nog eens een bevestiging van de uitstekende kwa liteit van het bier van de Malayan Breweries. De zeven inzendingen (zowel Stout als lagerbier) van deze brouwerijen ontvingen op het 7e Wereld Bier Concours 1968 te Neurenberg alle de hoogste lof, een totale oogst dus van maar liefst zeven gou den medailles. Onze hartelijke gelukwensen voor Singapore, Kuala Lumpur en Burgos met deze „gouden en zilveren" erkenning van de uitstekende kwaliteit van hun bieren. UI. 20

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1968 | | pagina 22