DE PUZZELRIT 4 mmM FOTO- EN FILMCLUB en een detail er van. (foto 4) De eerste opdracht. (foto 1 De molen in zijn ge- heef (foto 3) Op zondagmorgen 5 mei om negen uur kwamen de deelnemers aan onze eerste puzzelrit in het HTB-gebouw bijeen. Ongeveer veertig leden en huis genoten hadden zich voor de rit op gegeven. Eerst kregen we een kop kof fie te drinken en een uitleg van de wedstrijdcommissie te horen. Daarna vertrok om ongeveer kwart over ne gen de eerste auto. Controleposten zijn bij een puzzelrit van een foto club niet nodig. Op verschillende plaatsen moet men namelijk verplich te foto's maken, zodat later (aan de hand van de negatieven, waarop ook het kenteken en het wedstrijdnum mer van de auto moet voorkomen), al tijd te controleren is, of de deelne mers op de juiste plaats zijn geweest. De eerste opdracht luidde: „Maak een foto van het beeld dat u daar aantreft" (foto 1). Sommige fotogra fen kwamen op dit punt in de ver leiding een detailopname te maken, maar bij deze opgave kostte dit straf- punten. Men moest het gehele beeld fotograferen. Vervolgens reden we naar Schiedam, fotografeerden een oude pomp op een binnenhof, maakten een vrije opna me in de binnenstad (2) en van de zg. zakkendragersbuurt. De rit leidde via Kethel naar Delft en vandaar binnen door weer terug naar Rotterdam. Van de molen, die u ziet afgebeeld moes ten twee foto's gemaakt worden, één verplichte opname (3) en één vrije foto (4). Op de verplichte opname moest de gehele molen afgebeeld zijn, bij de vrije foto mocht men zich be palen tot een detail. Aangezien de ge middelde rijsnelheid gesteld was op een vrije opname in de binnenstad van Schiedam (foto 2)

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1968 | | pagina 17