VAN ON Z E V E RENIGIN G E N GESLAAGDE VOETBALDAG WANDELNIEUWS De voetbalontmoeting tussen de vier brouwerijen De Schaapskooi, Heine- ken Amsterdam, Rotterdam, en Den Bosch, die dit jaar in Amsterdam is gehouden (25 mei), is ook deze keer een succes geworden. Bij de loting kreeg De Schaapskooi, evenals vorig jaar, Rotterdam als te genstander toegewezen, terwijl Den Bosch het dus weer tegen Amsterdam moest opnemen. De mannen van de Schaapskooi wonnen gedecideerd van Rotterdam (42), waarna Den Bosch en Amsterdam tegen elkaar in het veld kwamen. Het werd een gelijkspel (11), hetgeen betekende dat er strafschoppen genomen moesten wor den om de winnaar aan te wijzen. Amsterdam benutte de meeste straf schoppen en plaatste zich daardoor in de winnaarsfinale. Na de lunchpauze traden eerst Rot terdam en Den Bosch aan in de ver liezersfinale om de derde en vierde plaats. De strijd eindigde onbeslist (11), zodat opnieuw strafschoppen genomen moesten worden. Uiteinde lijk werd Den Bosch winnaar en ein digde daarmee op de derde plaats in dit toernooi; Rotterdam werd vierde. In de winnaarsfinale kon noch De Schaapskooi, noch Amsterdam tot sco ren komen, zodat ook hier strafschop pen de beslissing moesten brengen. De gasten uit Tilburg trokken aan het langste eind en wonnen evenals vorig jaar het toernooi. Het ligt in de bedoeling deze voetbalontmoeting volgend jaar in Den Bosch te houden. Bij een boerderij in de buurt van Boven- Leeuwen verfristen wij ons met heerlijk hel der water. voeten verzorgd waren, togen we weer op pad. Al zingend en van de prachtige natuur genietend bereikten we om vijf uur vermoeid, maar vol daan de finish. De Vierdaagse-deelnemers, die train den voor de 30 km, hadden ingeschre ven op de 25 km van de Duinen mars in Den Haag. L. H. 11 mei. Voor deze zaterdag hadden we de Drechttocht, uitgeschreven door de Dordtse Vierdaagse Vereniging, op het programma staan. Om kwart over twee gingen we van start bij de speeltuin Krispijn en spoedig bracht de route ons in de landelijke omgeving van Dordrecht. Via het agrarische plaatsje Dubbeldam, waar we een kor te rust hielden, wandelden we weer richting Dordrecht en om kwart voor vijf leverden we onze startkaart in op het startbureau. Het was al met al een gezellige 15 km-mars. C. T. 20 april. Onze eigen openingsmars van het seizoen, te weten de traditio nele strandwandeling Hoek van Hol land - Terheyde vice versa, is deze keer een volledig succes geworden. Niet alleen het weer was prima, maar ook een opkomst van vijfentwintig le den en drie gasten mag zeker niet on vermeld blijven. Deze recordopkomst veroorzaakte zelfs vervoersmoeilijk- heden, maar die waren spoedig opge lost en zo konden we toch om half drie bij het Jagershuis het strand op gaan. Om kwart voor vier arriveer den we in Terheyde, waar we gingen rusten. Daarna togen we weer op weg naar Hoek van Holland over het strand, dat door een plotseling opko mende koude wind bijna geheel ver laten was. Om kwart voor zes zoch ten we de auto's op en keerden vol gepompt met frisse zeelucht huis waarts. C. T. 27 april. Om acht uur verzamelden we ons op de brouwerij en verdeeld over twee vierwielers vertrokken we naar Boven-Leeuwen om deel te ne men aan de door de plaatselijke ver eniging georganiseerde trainingsmars voor de Vierdaagse. Om ongeveer tien uur begonnen we welgemoed aan een tocht van 40 km. Het weer was zo goed, dat we blij waren toen we na een uur wandelen onze jasjes met een verzorgingswagen konden mee geven. De uitgezette route was fantastisch. Zij voerde ons over typisch landelij ke wegen door schilderachtige dorpen, uitgestrekte polders en langs in volle bloei staande appel- en pereboom gaarden. Op de rustplaats halverwe ge, kregen we gezelschap van twee Nijmeegse tippelaarsters, die zich voor de rest van de mars bij ons aansloten. Nadat wij de inwendige mens ver sterkt hadden en enkele beblaarde langs in volle bloei staande appel- en perenboomgaarden 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1968 | | pagina 16