De bustocht van de Amsterdamse gepensioneerden Ook de Rotterdamse oude garde trok er met de bus op uit Het bestuur van de H.P.U. Amster dam zal van zijn besluit in het ver volg alleen met de gepensioneerden op stap te gaan, geen spijt gehad heb ben, meen ik. Verleden jaar om streeks half juni zijn wij voor het eerst „alleen" weg geweest, 's Morgens om half negen vertrokken wij naar de Efteling. Daar werd de inwendige mens versterkt en na te hebben ge noten van het prachtige park zijn wij weer in de bussen gestapt, richting Nijmegen. Ik weet niet waar de leider die mooie binnenwegen vandaan haalde, maar ze waren er. Na in Berg en Dal wat gebruikt te hebben, zijn wij richting Arnhem gereden voor het traditio nele diner in Musis Sacrum; alles prachtig geslaagd en iedereen tevreden naar huis. Nu was het 21 mei 1968 dat wij weer vroeg op de brouwerij present moesten zijn, waar alweer vijf prachtig opgepoetste bussen klaar stonden om ons via mooie wegen naar Harderwijk te loodsen. Daar hebben we dan Flipper en de zeeleeuwen in actie gezien; machtig wat je die beesten allemaal kunt leren. Vervol gens hebben we ons ingescheept op een zeekasteel om de nieuwe polder te zien, die uit het water geboren is. Als je op je tenen ging staan kon je net over de dijk, die ze daar gestort hebben, zien dat de polder al aan het droogvallen is. Toen weer in de bussen, en na een zeer mooie tocht over de Hoge Veluwe naar het Open luchtmuseum. Terloops nog even rechts gekeken, waar de leeuwen in Burgers' Dierenpark liepen te wan delen, op zoek naar een roekeloze automobilist om hem op te peuzelen. Verder naar Musis Sacrum voor het diner. Dit is uitgelopen op een „bruiloftsfeest" met zang, dans en polonaise. Het was grandioos en het was jammer dat het klokje van ge hoorzaamheid sloeg en ieder huis waarts moest. Met ons mee ging ech ter de gedachte aan een dag, die lang in onze herinnering zal blijven. Hoe zal het volgende feest er bij leven en welzijn uitzien? Tot slot nog dit. Het is mij opge vallen, dat er toch nog wel gepen sioneerden zijn, die je nooit ziet bij onze bustochten. Zij denken mis schien: Och, het is toch niets voor mij. Maar dan slaan zij de plank mis. Overwin die gedachte en ga mee UIT. Goed voor u. J. Klasener. Dankbetuiging Wij, de gepensioneerden van de brou werij te Amsterdam, willen graag onze dank uitspreken voor de dagtocht, die wij op 21 mei hebben mogen maken. Er viel zoveel te genieten en er was wel zo'n prettige stemming, dat we van een geslaagd feest kunnen spreken. Alle lof voor hen, die dit uitstapje mogelijk hebben gemaakt en ons daar bij hebben begeleid. Rond zeven uur in de morgen van 28 mei stond reeds een grote schare Rotterdamse gepensioneerden bij de brouwerij te wachten op de reis wagens, waarmee die dag het jaar lijkse uitstapje zou worden gemaakt. Het plan om tegen acht uur van de brouwerij te vertrekken mislukte, omdat een van de bussen in het tunnelverkeer was vastgeraakt en eerst om kwart over acht arriveerde. De opluchting van de gepensioneerden die nog geen plaats hadden kunnen vinden (de zes aanwezige wagens waren vol) en van de organisatoren was groot. Vlug werd nu het start sein gegeven en in snelle vaart ging het na het verlaten van de stad via de Van Brienenoordbrug en verder via de Barendrechtse brug in de richting van de Haringvlietbrug. Op deze prachtige brug wordt tol geheven. Een mededeling van een van de bus leiders, dat elke passagier nu een tientje moest opzoeken, had even verwarring gewekt, maar al vlug had men het plagerijtje door. Be gunstigd door heerlijk weer, niet te warm, reden we snel door het ruime Zeeuwse land naar Zierikzee. Na de koffie met gebak was er nog tijd voor een wandelingetje door dit mooie stadje. Om elf uur trok de colonne op naar de Oosterschelde- brug, weer een tolbrug. Wat een brug en wat een water! Het doel was nu om via de Veerse dam en Veere naar Vlissingen te rijden waar om half een de lunch gebruikt zou worden. De leider van bus één deed echter een poging het hele programma in de war te sturen door op een ge geven moment verkeerd te rijden en de gehele colonne van zeven grote toerwagens via een smalle dijk de polder in te sturen. Een tegemoet komende personenwagen bracht alles tot stilstand. De bestuurder van de personenwagen was echter bereid achteruitrijdend de terugtocht te ondernemen. Met een vertraging van drie kwartier waren we weer op de goede weg. Het was achteraf een leuk avontuur. In hotel Brittannia in Vlissingen werd in een prachtige zaal met uitzicht op zee een buitengewoon goede lunch geserveerd, waarvan iedereen zicht baar genoot. Om half vier was het weer verzame len geblazen en reden we naar Goes voor een bezoek aan de markt. Het plan om uit te stappen moest bij ge brek aan tijd worden opgegeven. De heer L. P. M. de Jonge, horeca- vertegenwoordiger in Zeeland, lood ste ons door de stad en we kregen toch nog een goede indruk van deze Zeeuwse plaats. Na een voorspoedige reis via Bergen op Zoom en Breda kwamen we om kwart over zes weer op de brouwerij aan. De gebruikelijke gezellige bijeenkomst in Hollandia werd met veel succes opgeluisterd door onze vaste muzi kale medewerker Joop van Bergen, die een geweldige steun kreeg van mevrouw Verburg. Om acht uur moest aan dit feest een einde komen, een feest dat een fijne dag afsloot. 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1968 | | pagina 15