BIER PER TREIN NAAR GRONINGEN BIER EXPRES oenBOSCH GRONINGEN De heer Leeflang laat hier de heer Wittert het fotoboek zien, dat destijds ter gelegenheid van het 1000ste brouwsel (1953/54) gemaakt werd. Tot s!ot dankte de heer Siemens allen en hoopte dat men elkaar op deze plaats weer bijeen zou zien wanneer wellicht de 1.000.000e hi in Amsterdam zou worden gebrouwen. Tot ieders verrassing was ook de heer Feith het brouw huis binnengestapt, waar hij met velen een praatje maakte. De heren Van der Werf en Campagne gaven door hun aanwezigheid eveneens blijk van hun belang stelling. Met een glaasje minder recent brouwsel dan het 1500e in de hand bleef men nog geruime tijd bijeen. Eind juli is een eerste proef genomen met de verzen ding van ons bier per trein van brouwerij Den Bosch naar de stad Groningen. Beladen met in totaal ongeveer Aankomst van de eerste biertrein op het terrein van Heineken's Bier- handel te Groningen. dag (ongeveer acht uur) op ons terrein in Den Bosch be schikbaar zijn. Het laden en lossen van een vrachtauto daarentegen is een veel dringender kwestie omdat dit vervoermiddel met zijn bemanning (soms twee mensen) aan tijd gebonden is. En, u weet het, tijd is geld. Het ziet er naar uit, dat de proefneming met het rail- vervoer, die enkele weken heeft geduurd, zal slagen en dat wij in de toekomst ons bier regelmatig per spoor naar Groningen zullen gaan vervoeren. De wagons, die van het gesloten type zijn, zullen dan van de Heineken kleuren worden voorzien. Per wagon kan per keer vijf entwintig ton flessebier vervoerd worden. Op het rac- cordement van Heineken's Bierhandei Groningen is ruimte voor drie wagons, met de mogelijkheid om meer wagons per dag te verwerken. zesenveertig ton flessebier vertrokken in de namiddag van de 27ste juli twee wagons van het terrein in Den Bosch naar Heineken's Bierhandei Groningen N.V., waar zij de volgende morgen op het raccordement arri veerden. De lading werd in ontvangst genomen door de heer Luit, directeur van Heineken's Bierhandei Groningen, in aanwezigheid van stationschef Van den Heuvel en onze districtsverkoopleider horeca, mr. De Vries. Het vervoer over de rails biedt enige voordelen ten op zichte van het transport over de weg. Om te beginnen zijn voor het traject Den BoschGroningen de kosten van het railverkeer iets lager. Een ander voordeel is de regelmaat in de af- en aanvoer van de lading, terwijl bovendien de lege wagons gedurende een deel van de Het Bossche bier wordt uitgeladen onder het toeziend oog van de heer Luit (tweede van rechts).

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1967 | | pagina 9