1500 AMSTERDAMSE BROUWSELS Direct betrokken bij de produktie van de 1500 brouwsels waren: v.l.n.r. (staande) de heren J. J. M. Hollander, baas ziederij, wort- koeling en silogebouw, R. de Jong, voorman, B. W. Siemens, produk- tieleider brouwen, J. Dekker, afd. onderhoud II en verder de beman ning van het brouwhuis H. Holtuin, A. P. Ceeli en S. Broer met zittend v.l.n.r. A. L. de Bruyn, T. Bokma en J. C. L. de Bruyn. Niet aanwezig was de heer J. Pesman. ken om toch tot dit resultaat te komen. De mensen van het brouwhuis hebben moeten leren werken met het nieuwe paneel. Daar hebben ze even aan moeten wen nen, maar nu is het voor niemand meer een probleem. Aan hen en aan de heer Hollander, die hen wist te in spireren. wilde de heer Siemens gaarne hulde brengen. Voor hen en voor allen die dit 1500e brouwsel verder zullen gaan bewerken werd dan ook deze feestelijke bijeenkomst georganiseerd. Ook de heer Feith (tweede van rechts), die onverwacht arriveerde, woonde de viering van het 1500ste brouwsel bij. Op 9 augustus om 15.00 uur werd voor het eerst in een boekjaar in de Amsterdamse brouwerij het 1500e brouwsel uitgeslagen. Deze bijzondere mijlpaal werd op vrijdagmiddag 11 augustus gevierd in een met palmen, spandoeken en vlaggen versierde brouwzaal. Deze 1500 brouwsels vertegenwoordigen een produktie van 675.000 hl. Op dezelfde wijze voortgaande zal men voor het einde van het boekjaar in Amsterdam een pro duktie van ongeveer 750.000 hl bereiken. Ter vergelij king: In het boekjaar 1953/54 werden in totaal 1000 brouwsels gemaakt, die samen 300.000 hl. opleverden. De bezetting van het brouwhuis bestond toen uit zes man en in deze sterkte is tot op de huidige dag geen wijziging gekomen. De heer Siemens heette een ieder hartelijk welkom en in het bijzonder de heer Wittert. Precies twee jaar ge leden was de heer Wittert ook in het brouwhuis. Dat zag er toen bepaald niet op zijn best uit geen pal men, maar rookpluimen van de brand! De heer Siemens herinnerde aan de moeilijke en drukke tijd, die het bedrijf gehad heeft, waarbij alle takken van dienst zich tot het uiterste hebben moeten inspannen en samenwer- Het was feestelijk druk in de brouwzaal.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1967 | | pagina 8