boek onder dezelfde titel verkocht: „Thank You Canada" en ..Merci Canada". Een boek dat met een kleine 200 pagina's tekst en foto's eveneens verhaalt van bezetting en bevrijding. Deze uitgave werd verzorgd door Max Nord, letterkundige te Amsterdam. Bij de samenstelling betrok hij auteurs als Simon Carmiggelt, Evert Werkman, dr. L. de Jong, Wim Alings jr. en vele anderen. De tientallen foto's geven een beeld van Neder land onmiddellijk na de oorlog en Nederland thans, gezien vanuit dezelfde hoek. Nord heeft daarmee de Canadezen willen tonen wat wij met de door hen be vochten bevrijding hebben gedaan. Efet boekje wordt in Canada verkocht voor één dollar, de netto winst komt ten goede aan het Oorlogsgraven-Comité. In Nederland kan men de uitgave (een fraai geschenk voor Canadese relaties) voor vier gulden bestellen bij de Stichting Wereldtentoonstelling, Noordeinde 35 te 's-Gravenhage. Enthousiast zijn de Expo-bezoekers ook over het Cul turele Centrum dat in het Nederlands paviljoen is ingericht. Er worden verscheidene exposities gehouden: kerkelijke kunst in Nederland, grafische kunst enzovoort. Bovendien kan men in voorbeeldig ontworpen luister- stoelen stereo-muziekuitvoeringen van Nederlandse com ponisten beluisteren. De Wereldomroep, die ook anders zins zoveel aandacht aan Expo besteedt, verzorgt deze muziekafdeling. Het interieur van ons paviljoen werd voor het grootste deel verzorgd door Joop Geesink, die zoveel mogelijk speelde met licht, geluid en beweging. In de studio's te Duivendrecht werkte anderhalf jaar lang een staf van personeel aan het ontwerpen en uitvoeren van tientallen maquettes. Ook de acht meter lange maquette van het Rotterdamse Europoortgebied (compleet met industrieën en 25 diakasten) kwam uit Amsterdam Geesink vraagt voorts aandacht voor onze hoofdstad, voor het nieuwe Schiphol, voor handel en industrie en wat al niet meer. Overal flitsen dia's aan en op twee plaatsen worden kleurenfilms vertoond: Nederland gezien uit de lucht en Nederland gezien vanaf het water. Bij deze laatste film staan de toeschouwers op een scheepsdek en voor zich zien zij ons land en onze moderne industrie voorbij trekken. Uiteraard is voor de Nederlandse delta werken, terecht bekend over geheel de wereld, een grote plaats ingeruimd. Een geweldige maquette (meer dan 32 vierkante meter bewegend water, eb, vloed en stormvloed verbeeldend) tonen hoe we ons land door middel van dijken en sluizen tegen de zee beveiligen. Duizenden vreemdelingen leren hier elke dag in korte tijd een stuk Nederland begrijpen. In een andere zaal van het paviljoen is door cartoonist Opland de hedendaagse cultuur uitgebeeld. Hij schilderde een wand van meer dan zestig vierkante meter, van Gangstermeisje tot Labyrinth, van Schierbeek tot Vest dijk. Deze Opland-wand", een kleurrijke uitspatting in de degelijke expositie, vond via foto's zijn weg in vele Amerikaanse kranten en tijdschriften. In zwart-wit maakte Cas Oorthuys een fotowand van de „werkende mens", een montage van 25 vierkante meter. Oorthuys blies één foto op tot een wand van om en nabij honderd vierkante meter: een door storm opgezweepte zee die door een flitsende vuurtoren wordt beschenen. Aan het water kunnen bezoekers van het Nederlandse paviljoen kortom niet voorbij. Omdat ons land het eerste was, dat in Montreal een perceel grond uitzocht, staat Nederland in Canada op een voortreffe lijke plaats, een zonbeschenen paviljoen aan twee water fronten: een kunstmatig meer en de onstuimige rivier. Bij het paviljoen behoort een zogenaamde golfgoot (zoals men die ook op de Expo Brussel had), het geluid van de golven is in een goed deel van het paviljoen hoorbaar. Gezicht van uit het Nederlandse paviljoen op Montreal. Het algemene Expo-thema is ,,De Mens in de Wereld", de wereld van vandaag en de wereld van morgen. Neder land koos, aanhakend op dit thema, ,,De Mens in de Delta". En zó boeiend blijkt dat verhaal te zijn. dat het gastenboek slechts woorden van lof bevat. En wie de moeite niet neemt om te schrijven, is altijd bereid te vertellen hoe zeer men dit stuk Nederland in Canada waardeert. Bij de uitgang van het paviljoen is een terras ingericht waar men bij een goed glas Heineken bier maar al te graag napraat over het „Land in de Delta". (Artikel en foto's welwillend ter beschikking gesteld door Alings Public Relations, Huizen) Het Canada-boek. 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1967 | | pagina 5