Nederland in Canada Luchtfoto van een gedeelte van de Wereldtentoonstelling met op de voorgrond het Nederlandse paviljoen. Montreal, augustus. „The greatest show on earth", zo noemen de Canadezen EXPO '67, waarmee het eeuw feest van de Federatie wordt gevierd. Alle bescheiden heid heeft men laten varen: Expo is een groter succes dan welke optimist ook durfde hopen. Zelfs de Ameri kanen, die de World Fair flop van 1964 nog maar nauwelijks te boven zijn. schrijven en spreken enthousiast over deze wereldtentoonstelling. Het Nederlandse paviljoen, dat behoort tot de architec tonische spektakelstukken van Expo, trekt ongeveer zes procent van de stroom toeristen die Montreal bezoekt. Tijdens topdagen worden in het Hollandse Huis meer dan 30.000 gasten geteld. Zeer binnenkort hoopt com missaris-generaal ir. S. H. Visser de tweemiljoenste bezoeker te verwelkomen in het paviljoen dat door Time met nóg zes landenpaviljoens tot „The Best of Expo" werd gerekend en dat ook door andere Amerikaanse bladen (Look, Fortune, Montreal Star) om ex- en interieur wordt geprezen. Internationale waardering dus voor de Nederlandse deelneming aan het feest dat Canada gedurende zes maanden aanricht. Het ontwerp van de Rotterdamse architecten Eijkelenboom en Middelhoek, een zogenaam de „space-frame"-constructie waarbinnen wanden, vloe ren en daken vrij zijn opgehangen, is dank zij ver scheidene tv-uitzendingen en filmjournaals ook in ons land wel bekend. De architecten die met hun ontwerp mede beoogden het tijdelijke karakter van de tentoon stelling uit te drukken (het frame immers kan vrij eenvoudig weer worden gedemonteerd om elders, even tueel in geheel andere vorm, te worden opgebouwd) zullen voorlopig met hun aluminium buizen constructie niet verder kunnen experimenteren, want de Nederlandse regering heeft besloten het paviljoen aan de stad Montreal te schenken, zoals nog een tiental landen dat inmiddels reeds hebben gedaan. Het zal daar, met een nader te bepalen definitieve bestemming, als symbool van Nederlands industrieel denken, na de Expo aan de oever van de St. Lawrence rivier blijven herinneren aan ons land dat met Canada zulke hechte banden heeft. Niet alleen bracht koningin Juliana, toen nog prinses, hier met haar gezin de oorlogsjaren door, ons land werd ook door de Canadese legers bevrijd en meer dan een halfmiljoen Nederlandse emigranten vonden in Canada een tweede vaderland. Geen wonder, dat het bezoek van koningin Juliana aan Canada dit voorjaar zo'n triomf tocht werd. In het Nederlands paviljoen hebben Eijkelenboom en Middelhoek een bijzonder fraaie „Canada-zaal" inge richt. Een veertien meter vrij „uitkragend" deel van het gebouw biedt een fascinerend uitzicht op de modernste stad van Canada, achter het brede water ligt het centrum met hoog oprijzende wolkenkrabbers die steeds meer de sky-line van Montreal bepalen. In deze zaal, die altijd wordt bevolkt door mensen die zich een half uurtje willen losmaken van alle Expo-rumoer, is het grote Canada-boek geplaatst, een boek der dankbaarheid, dat op automatisch omslaande pagina's herinnert aan be zetting en bevrijding van ons land. Korte teksten in Frans en Engels geven een toelichting bij de foto-mon tages. Thank You for bringing Food". Thank You for Friendship". Dank voor het verslaan van de vijand. Dank voor de gastvrijheid, enzovoort! De Canadezen blijken zeer getroffen te zijn door deze uiting van gevoelens die in Nederland nog zo levend bleven. In de nabijheid van dit grote Canada-boek wordt een pocket-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1967 | | pagina 4