Heineken op de wereldtentoonstelling Tijdens het bezoek van de heer Heineken (rechts) aan de Wereldtentoonstelling werd onder meer deze foto gemaakt. Mevrouw Neder- lof en onze agent in Cana da, de heer A. V. Sainsbury completeren deze all-Heine- ken olaat. Voor Heineken is de World Fair een belangrijke mani festatie geworden. Eind juli waren reeds ruim 25.000.000 bezoekers geregistreerd en voordat de Expo op 29 okto ber a.s. haar poorten zal sluiten worden er nog 25.000.000 verwacht. De grootste belangstelling gaat natuurlijk uit naar de paviljoens van Amerika en Rusland, maar ook Nederland mag niet mopperen. Eind juli hadden 1.500.000 bezoekers onze inzending bezocht, dat is 6 van het totale aantal. Als men bedenkt, dat er meer dan 100 inzendingen zijn, is dit bepaald gunstig te noemen. U vraagt zich natuurlijk af wat Heineken met dit alles te maken heeft. Wel, ons bier krijgt op de Fair ook de nodige aandacht. Er zijn namelijk niet minder dan 40 verkooppunten, waar ons bier verkrijgbaar is, terwijl ook speciale Hei neken Expoviltjes en -servetjes worden gebruikt. De publiciteitswaarde daarvan mag niet worden onderschat. Dit geldt ook voor de receptie ter gelegenheid van de officiële opening van het Nederlandse paviljoen door H.M. de Koningin, toen Heineken het enige bier was, dat werd geschonken. Maar er was meer. Ook de heer Heineken was op 17 en 18 mei op de openingsdagen aanwezig, evenals de heer Nederlof, van onze exportafdeling. Daarvan werd gebruik gemaakt om een intensieve publiciteitsactiviteit te ontwikke len. Er was op 17 mei een perslunch in de Auberge du Vieux St. Gabriel, een restaurant in Oud-Montreal, waar mevrouw Nederlof in nationaal kostuum meer dan 30 journalisten ontving met voor elk een doos Heineken glazen. De mededelingen, die de heer Heine ken bij die gelegenheid verstrekte, leverden artikelen en foto's op in een aantal belangrijke Canadese bladen. De tv en de radio toonden ook veel interesse in het be zoek van de heer Heineken. Zo was hij te gast in het zeer populaire Franstalige kleu- ren-tv-programma „Toast et Café", waar hij ongeveer 15 minuten geïnterviewd werd. Onmiddellijk daarna werd hem een Franstalig radio-interview afgenomen door C.F.T.M. Radio. Een tweede radio-interview door Radio Canada vond plaats tijdens de bovengenoemde pers- lunch, terwijl op de middag van dezelfde dag een C.B.C. zwart-wit tv-interview van ongeveer 7 minuten volgde in het actualiteitenprogramma „Aujourd'hui", dat een zeer grote kijkdichtheid heeft. De 18e mei interviewde Doris Clark van C.J.A.D., het belangrijkste Engelstalige radiostation van Montreal, de heer Heineken. Deze heeft de zeer indringende onder vragingen, waaraan hij zich onderwierp, goed door staan. Daarbij zag hij kans om naast de beantwoording van persoonlijke vragen, ook tal van wetenswaardig heden over onze onderneming en ons produkt te ver tellen, waardoor deze sterk onder de aandacht zijn gekomen. Een typisch symptoom daarvan is, dat de dag na een der interviews onze agent door een restaurant buiten Montreal werd opgebeld, dat ons bier wenste te betrekken. Al met al kan Heineken met tevredenheid op de Expo 1967 terugzien. 1

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1967 | | pagina 3