vers van t vat Inhoud MAANDBLAD VAN EN VOOR HET PERSONEEL VAN HEINEKEN'S BROUWERIJEN NEDERLAND N.V. 18e jaargang - no. 134 REDACTEUR: W. J. Bruggeman REDACTIECOMMISSIE: W. Kloppenburg E. C. Arendsen Mr. C. H. W. d'Artillac Brill Mr. L. M. Pahud de Mortanges J. G. Timmer REDACTIEADRES: Amsterdam mej. H. D. van den Steenhoven Rotterdam W. J. Bruggeman 's-Hertogenbosch H. M. Sikking mej. R. van Eekert CORRESPONDENTEN: Amsterdam H. J. Leeflang L. Hof 's-Hertogenbosch H. M. Sikking mej. R. van Eekert pag- Heineken op de Wereldtentoonstelling in Montreal1 Nederland in Canada 2 Groeiende stroom buitenlandse bezoekers in Amsterdam 4 1500 Amsterdamse brouwsels 6 Bier per trein naar Groningen 7 Heineken weer in Surabaja 8 Gulder Bier uit Burgos op de markt verschenen 9 Personeelsdienst en loonadministratie Den Bosch in nieuwe behuizing 10 Personalia buitenland 10 Mosselfeesten in Zierikzee 11 Redding in Scheveningen 11 25-jarig jubileum G. Dooyeweerd 12 Afscheid A. van Deutekom 13 Dankbetuigingen 13 De ideeënbus 13 Diversevaatjes 13 De Vierdaagse 1967 14 Van onze verenigingen 16 Personalia 18 In memoriam J. van der Blom en Y. Oud 18 De puzzelhoek 19 Onze kinderton 20 3 LUIK '67 21 KOPIJ VOLGEND NUMMER: De kopij voor het oktobernummer dient uiterlijk 22 september a.s. in het bezit van de redactie te Rotter dam te zijn. OP DE VOORPAGINA: De Amsterdamse brouwerij trekt jaarlijks duizenden buitenlandse bezoekers. Zie ook pagina 4 en 5.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1967 | | pagina 2