m Deze keer weer een historische foto uit Amsterdam. U ziet keiderbaas Schiller bezig met het zwik- kelen (biercontrole) bij een houten lagerfust. Deze controle voerde men destijds uit bij het „le vende" licht van een kaars. üüun «««ae; il!!!ilt{iji'il!!ili!i!ll!!!i!:!j!!!!i!!!ji ,|ipi|iiii!ii|ii!!ili!i'!iiiii!!iiiii iHiiili I liiiüjjjiiiiiiiiii'iiji"!' ""miI, feir- .jÉwlijipyMi -„■til! iHiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiir

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1967 | | pagina 28