Jass in Duke- Town Hl HA-HAPPENING! 'n Kreet alom ge hoord in Amsterdam. Vrijdagavond 21 juli 1967 was het een stukje probleem loos Amsterdam, dat gebracht werd door „The Blokhut Stompers", in het hart van Brabants' hoofdstad. De grote Bossche markt gaf op deze gedenk waardige avond ruimte aan de Jazz. Een Jazzfestival, dat sinds enige jaren door de V.V.V. in Den Bosch wordt georgani seerd. Voor Bosschenaar en toerist was dit een belevenis en we waren trots op onze Brabantse hoofdstad. Herman Hopmans Dixieland orkest kwam niet zo ver van huis. Maar dat het platteland wat te bieden heeft toonde hun Basin Street Blues". Daarna was het podium voor „The Crescent City Jazz Band" uit Helmond. Het publiek op en rondom de markt hield de adem in bij het luisteren naar de „Green River Jazzband" uit Rotter dam. Zij speelden de Tiger Rag" en de massa veranderde in een „swinging crowd". „And nowwe presentThe Four City Seven". Menigeen, zeker in het zuiden, kent deze grandioze band en zal geen gelegenheid overslaan om hen te horen. Zeven niet zo piepjonge, maar enthousiaste jongens die in hun vrije tijd jazz-musici zijn. Bandleider en arrangeur Marcel Hen dricks kondigde het eerste nummer aan. Sweet Georgia Brown" barstte los. Gi tarist Hans Kreyts bespeelde zijn instru ment met overgave en kunde. Onver valste New Orleans Jazz stroomde over het publiek. Hier had men op gewacht. Dit was een band met een eigen geluid, geen imitatie, maar eigen arrangementen. Met het plan de bandleider te inter viewen belandde ik na een omweg aan zijn tafeltje, waar we na een pilsje ter zake kwamen en het wel en wee van de band bespraken. „Hoe kwam je aan de naam van de band", vroeg ik Marcel. „Anderhalf jaar geleden bestond de band uit zeven jongens, die afkomstig waren uit Den Bosch, Tilburg, Eindhoven en Dordrecht. De naam spreekt dus voor zichzelf. Hij gaat nu echter niet meer helemaal op want de Dordtenaar is verhuisd en we zijn nu dus eigenlijk maar met drie steden vertegenwoordigd". Omdat de leden van de band amateurs zijn kost het hun veel tijd om het muzi kale peil op gelijke hoogte te houden en op te voeren. „Is het niet een enorme opoffering om zoveel tijd aan deze hobby te besteden en is het niet vervelend voor familie en/of verloofden? Hoe staan zij er tegenover?" „Om met het laatste te beginnen", zei Marcel, „de families en verloofden zijn het volkomen met ons eens en het is misschien wel dank zij hen dat we ons huidige peil bereikt hebben. Wat de opoffering betreft, dat lijkt maar zo. Het is meer dan een hobby. We werken eraan met hart en ziel en we willen al leen maar topprestaties leveren. Daarom ook deze New Orleans Jazz. New Orleans is de bakermat van de jazz. Bovendien biedt New Orleans Jazz de mogelijkheid om uit de instrumenten te halen wat er in zit." Marcel Hendricks vertelde dat de band anderhalf jaar ge leden pas zijn naam kreeg. Daarvoor was de groep bekend onder een andere naam: „The Tinpan Alley Jazzband". Ik vroeg hem waarom er een nieuwe band met een nieuwe naam gekomen was. „Na het eindexamen middelbare school ging ieder zijn eigen weg en ik richtte een nieuwe band op", aldus Marcel, „we leggen ons sindsdien spe ciaal toe op de originele New Orleans Jazz." De toekomst van „The Four City Seven" ziet er rooskleurig uit. Ook in de afge lopen jaren zijn ze niet onopgemerkt gebleven. Een indrukwekkende lijst van behaalde prijzen maakt dit duidelijk. Eerste prijzen op het Concours Inter nationaal te Beek en Donk en op het Jaarbeurs Jazzconcours te Utrecht. Tweede prijzen van de Davenport Jazz club en het Doetinchem Jazzconcours. Op het programma voor deze herfst staat een tournee in Duitsland (onder andere München en Krefeld) maar eerst nog het Jazzconcours in Loosdrecht. Verder nog een optreden voor radio en tv, wat fijn is voor de publiciteit. Hoe een dergelijke stijl te bereiken was maakte Marcel me in 't kort duidelijk. „Hard werken, hechte samenwerking, vooral niet kopiëren maar zelf arran geren. En natuurlijk ook bijhouden wat er in de jazzwereld gebeurt en concert na concert bezoeken". Hartelijk dank, Marcel Hendricks, voor dit gesprek en, toi-toi! Hierna volgde het slotstuk van het Jazzfestival. „Jam-Session". Alle groepen verzamelden zich op het podium en lieten hun improvisaties horen op thema's als Royal Garden Blues", „Caledonia" en ten afscheid „When the Saints". Een klinkend applaus voor de jazz musici was een welverdiende dank voor een zeer succesvolle avond. Margot Vloemans. (Met dank van de jeugdredactie voor deze eerste frielans-bijdrage! Wie volgtf 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1967 | | pagina 27