Mensen veranderen even snel van idool als van kousen en sokken y/v <r De showbusiness is altijd een "raar" vak geweest. De platenkopers en de mensen in de zaal willen altijd iemand hebben om tegen op te zien. Ze willen altijd een ster hebben om te verafgoden. Jaarlijks worden tientallen beginners ont dekt als nieuwe ster. Radio, tv en pers willen dan het publiek doen geloven dat ze zelf iets nieuws hebben ontdekt. Eindelijk is het dan zover. Er is weer een keuze gemaakt. De affiches bren gen hem groot. Overal staat hij aange plakt. Hij komt. Lange rijen staan voor de zaal te dringen, weer of geen weer. Ze gaan door het vuur voor hem. Hoge entrees, het geeft allemaal niet. Een lange reis naar de zaal? Ben je gek! Het kan ze niet deren, voor hem hebben ze alles over. Het voorprogramma is maar bijzaak. Ge regeld gaat er een gejoel, gekrijs en geschreeuw door de zaal: „Wij willen wij willen I" Het geluid be reikt ook de kleedkamer waar de ster zich voorbereidt om zich te presenteren aan de massa, die voor hem is uitgeko zen. Hij is dit zo langzamerhand ge wend, hij is er niet bang voor, het hoort er allemaal bij. En dan komt het voor het publiek grote moment HIJ! Alle ogen zijn gericht op het podi umduizenden mensen proberen tevergeefs hun han den uit te steken naar hem die daar zijn beroep uit oefent. In een enorm tem po brengt hij zijn nummers met de grappen en bewe gingen die zijn han delsmerk zijn. Hij brengt het publiek weer in extase, maar hij laat het allemaal over zich heen gaan.Hij kent die sfeer. Voor hem is het gewoon, hij draait zijn rol af. Hij weet, dat er morgen mis schien wel een ander is. De massa is wispelturig, steeds is men op zoek naar iets nieuws. Maar nu is hij het, die verafgood wordt, die niet op straat durft te komen, die handtekeningen moet uitdelen. Het privé- leven is hem ontnomen, maar daarvoor krijgt hij roem en geld terug. Deze roem heeft hij te danken aan het publiek. Zij hebben hem dit leven bezorgd. Een leven waarin veel geld te verdienen is. Geld, dat hij ook weer op een gemak kelijke manier kwijt raakt. Hoe lang kan hij dit volhouden? Hoe lang gaat dit goed? Het gaat goed tot dat... totdat het publiek hem niet meer wil. Ze zijn op hem uitgekeken. Dan komt langzaam het einde. De inkomsten verminderen... de roem gaat ten gronde. Hij tracht nog om bovenaan te komen, maar het lukt niet meer. Het publiek is hem niet helemaal vergeten, nee, ergens in hun achterhoofd hangt nog zijn naam. Vroeger was hij beroemd, nu... nu is hij misschien een zorgzame huisvader die gewoon als ieder ander zijn week loon moet verdienen. Peter. 24

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1967 | | pagina 26