w V TIFFANY'S op het ogenblik hippe, mode. Joseph's Place heeft een art-gallery. Tiffany's heeft een film-o-thèque. Op een wand worden drie minuten durende kleurenfilms geprojecteerd, die recht streeks uit Chicago komen. In de win ter zijn er cabaret- en toneelvoorstel lingen (vorig jaar hield bijvoorbeeld het spiralistisch cabaret Salvo" er zijn première). Miss Tiffany's en Miss Sche- veningen zijn er gekozen. Per week komen er vijf zesduizend bezoekers, waarvan twee a drieduizend 's zaterdags avonds. In de toekomst zijn er grote uitbreidin gen gepland: boutiques en een openlucht restaurant op de binnenplaats dat gespe cialiseerd zal zijn in allerlei soorten vis en schelpdieren. Toch valt de nadruk in de bars beslist niet alleen op het show-element. In Tiffany's kan men uit vier verschillende bars kiezen, bijvoorbeeld om vanuit de, De heren Barends „broederlijk" op de bok in Joseph's Place. via een trapje te bereiken, „Hard- liquors room" naar de dansende bezoe kers of de films te kijken. In het Gold- ship" kan men rustig praten. Tiffany's staat in het teken van de vrouw: „een ode aan haar, voor wie de man ten strijde trok, schatschepen naar de bodem der wereldzeeën zonken en pistolen daverden in de saloons. Een paar jaar geleden verhuurde de heer Zwolsman een klein gedeelte van het voormalige Palace Hotel aan de Gevers Deynootweg te Scheveningen aan de heren Barends. Zij openden hier in 1965 „Joseph's Place", in april 1967 „Tiffany's" en in mei 1967 „Gretna Green". De „Holland Herald" schreef er onder meer over: „Je kan er geen juwelen kopen en niet ontbijten, maar de rest kan je er wel in deze super-discothèque". Voor ik uit ga leggen dat dit echt niet overdreven is, enkele feiten. De twee broers Jan en Joseph Barends die oor spronkelijk balletdansers van beroep De discothèque in Joseph's Place, v.l.n.r. Jan Barends, Joseph Barends, discjockey Hans en jullie verslaggeefster, die werd geïntroduceerd door de heer Dinsbach uit Den Haag (op de foto helaas niet zichtbaar). zijn, gingen later over tot het show- dansen. Nadat zij hun beroep vaarwel gezegd hadden, zijn zij een heel andere richting ingeslagen: het horecavak. Zij zien zich echter niet zozeer als horeca- mensen: „Het is een grote hobby, waar in we al onze ideeën, vooral die, welke we tijdens tournees in het buitenland hebben opgedaan, uit kunnen leven". Dat zij bijzonder creatieve geesten hebben blijkt wel uit de drie discobars en was te zien in de taveerne „Meer en Bosch", die vorige maand jammer genoeg afge brand is. De inrichting, de reclame, alle unieke „happenings" zijn door henzelf ontworpen. Iedere bar heeft een discothèque waar discjockey's de laatste hits uit de States en Engeland op zeer vakkundige wijze aan elkaar praten. Er zijn Go-Go girls. Mannequins showen, in samenwerking met Nederlandse boutiques, de laatste,

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1967 | | pagina 24