Personalia In onze dienst traden: Amsterdam: 17.7 mej. C. G. Bleeker, len. adm. 1.8 C. S. Schiepzand, pens. bur. Rotterdam: 17.7 B. M. Hillebrand, technoloog in opl. 31.7 R. Tiessens, proj. bur. 1.8 mej. J. M. Nortier, pers.dnst H.T.B. 1.8 R. Lans, brouwk. in opl. 1.8 G. N. Bouma, afdelingschef in opl. 1.8 ir. S. F. Hoekstra, ass. bedr.l. in opl. 1.8 ir. K. R. Tiktak, werktuigk. in opl. 1.8 R. M. Prins, techn. inkoop 1.8 P. Verkade, bouwbureau 1.8 P. J. Tromp, deb. adm. 1.8 drs. W. M. M. v. Baal, C.P.D. org. 1.8 G. Bongers, vert. huisverbr. 1.8 mej. R. v. Vliet, pers.z. jaarsal. 1.8 mej. G. Geelkerken, verschepingen 1.8 mej. M. S. C. Hartman, publ. rel. 14.8 mej. E. A. v. Galen, boekhouding 14.8 mej. M. v. d. Perk, verk. secr. 24.7 mej. E. J. Bangma, verk. secr. 29.5 mej. M. A. Geneuglijk, kantine kant. 31.5 A. Th. Rocha, emballage 1.6 M. P. Lima, tapkelder 6.6 A. M. Hoogendijk, legkelder 1.7 H. W. In 't Veen, interne dnst 1.8 J. A. Zweck, interne dnst 14.8 mej. M. G. Th. A. v. Bleiswijk, kwal.dnst Den Bosch: 15.5 mevr. A. J. O. Rutges-van Dijk, pers.z. 15.5 H. den Otter, bott. 15.5 G. H. M. de Wijs, bott. 17.7 mej. E. P. M. Spitters, bedr.bur. 17.7 mej. E. C. A. Sleutjes, opl. 1.8 mej. I. J. V. Palm, opl. 1.8 mej. M. Verschuur, opl. 1.8 mej. H. A. M. van Goch, secr. bedrijfsl. 1.8 J. W. A. de Werdt, postk. 1.8 M. J. L. E. A. Yntema, bott. Onze dienst verlieten: Amsterdam: 14.7 W. van den Ende, tapkelder 21.7 S. Calvo Perez, bott. 31.7 mevr. R. Carboni-Esselman, secre tariaat controller 31.7 W. Bouman, reel. 3.8 B. A. B. H. Abdessalah, bott. 4.8 mevr. C. Schleiffert-Steffens, bott. 10.8 V. J. Jansen, garage 11.8 S. van der Tuuk, lab. Rotterdam: 31.7 D. R. A. Coster, centr. lab. 31.7 W. A. M. van Riet, H.T.B. 31.7 J. A. van der Snoek, techn. ink. 31.7 mej. J. M. Wiersma, techn. ink. 31.7 drs. C. C. Zonneveld, techn. opl. 21.7 J. F. Barreto, bott. 27.7 P. J. Coset, bott. 4.8 G. J. Verhoeven, bott. Den Bosch: 17.7. C. W. Coeleveld, bott. 1.8 R. Umans, bott. 1.8 drs. J. H. Ouderdorp, pers.z. 1.8 C. M. Severijn, bott. 1.8 mej. J. V. E. M. Swane, directiesecr. 1.8 mej. E. Duffues, deb.adm. 2.8 J. Eijckens, bott. 14.8 L. Swinnen, bott. 14.8 M. K. Pieters, fustencol. 14.8 mej. J. van Bladel, interne dnst 15.8 mej. C. G. H. M. van Doorn, mag. In militaire dienst: Rotterdam: 7.8 C. E. Langstraat, tekenk. H.T.B. 11.8 J. de Haas, centr. magazijn Met pensioen: Rotterdam: 31.7 A. van Deutekom, mech. werkpl. Gehuwd: Amsterdam: 11.7 C. Kok, publ. rel., met mej. J. M. A. Bakker 17.7 mej. R. P. G. Smal, mark. en opl., met J. G. Sloep 20.7 F. H. L. Rosielle, Duivendr., met mej. A. van der Weyde 26.7 mej. W. M. Lakeman, lab., met R. Posthuma 11.8 mej. E. J. J. L. Ypma, len. adm., met H. I. Karim Rotterdam: 4.8 R. F. Altena, verk. secr. horeca, met mej. J. M. v. Liempd 21.7 mej. K. de Baan, techn. ink., met J. de Jong 28.7 J. Verkaik, mech. werkpl., met mej. P. Klapwijk 9.8 L. J. Pheijffer, interne dnst, met mej. M. J. E. van Klaveren Den Bosch: 6.7 mej. L. W. M. van Balsfoort, boekh., met B. J. C. M. de Bever, bott. werkpl. 28.7 M. Kivit, bott., met mej. L. v. d. Oever 4.8 J. G. Kerssens, int. transp., met mej. C. A. M. Spruyt. 8.8 C. v. d. Broek, int. transp., met mej. A. Janssen 12.8 mej. M. J. A. M. Janssens, adminis tratie, met C. H. M. Pos Geboren: Amsterdam: 14.7 Claudia, dochter van B. de Hont, port.hfd.kant. 19.7 Natalie, dochter van M. F. Kolk, garage 20.7 Hester, dochter van A. J. de Jong, vert. horeca Rotterdam: 17.7 Marjan E. F., dochter van ir. E. M. Rintel, techn.dnst Den Bosch: 2.7 Marco, zoon van L. v. d. Velden, vert. huisverbr. 7.7 Anne-Marie P., dochter van ir. J. M. Vernooy, techn. dnst 14.7 Marcel M. M. J., zoon van C. J. de Laat, bott. 14.7 Joseph P. J., zoon van H. J. Boven- deaard, vert. huisverbr. 25.7 Raymond, zoon van W. Scheepens, bott. 11.8 Petrus J. A. M. M., zoon van P. J. Leenders, ziederij 20.8 Johannes Th., zoon van W. J. Boe ren, verv.dnst IN MEMORIAM Woensdag 26 juli jl. is, geheel onver wachts, de heer J. VAN DER BLOM op 42 jarige leeftijd overleden. Nadat hij gedurende vijf jaar als poort controleur bij onze Rotterdamse vesti ging werkzaam was geweest, aanvaardde hij in april 1965 een geheel nieuwe functie, namelijk die van arbeidsanalist. Hoewel hij deze functie dus nog maar betrekkelijk kort vervulde, heeft hij daarin toch veel nuttig en belangrijk werk verricht. Daarbij onderscheidde hij zich door de ijver en de nauwgezet heid, waarmee hij de hem opgedragen taken uitvoerde. Daarnaast wijdde hij zich met veel doorzettingsvermogen, en met veel succes, aan de studie van die onderwerpen, die voor zijn nieuwe functie van belang waren. Wij verliezen in hem een toegewijde medewerker. Onze gedachten gaan uit naar mevrouw Van der Blom en haar kinderen, die zoveel voor hem betekenden. Wij spre ken de hoop uit, dat zij de kracht mogen vinden, dit verlies te dragen. Pp- Zondag, 27 augustus 1967, ontvingen wij het ontstellende bericht dat de heer Y. Oud plotseling was overleden. De heer Oud is 43 jaar geworden en was sedert augustus 1965 in dienst als brouwerijportier te Amsterdam. In deze functie heeft hij blijk gegeven van een goede opvatting van zijn taak en vooral van een grote collegialiteit. Altijd, ook in moeilijke omstandigheden, wist hij een prettige en joviale manier van optreden te vinden. Zijn zeer plotseling verscheiden heeft een diepe verslagen heid doen ontstaan in de gehele brou werijgemeenschap. Wij zullen hem allen erg missen. Onze oprechte deelneming gaat in het bijzonder uit naar zijn jonge gezin, dat enige maanden geleden nog werd ver blijd met de geboorte van het tweede kind. Wij wensen hen van harte de sterkte om dit grote verlies te kunnen dragen. L. H. Op 23 juli jl. is de heer A. Ploeg, Amsterdam, op 90-jarige leeftijd over leden. De heer Ploeg was van 18 april 1922 tot 1 juni 1942 werkzaam bij Hei- neken Amsterdam. In Rotterdam is op 18 augustus jl. de heer H. J. Vervat overleden. Hij is 67 jaar oud geworden. De heer Vervat heeft van 13 april 1923 tot 1 december 1964 op de brouwerij in Rotterdam gewerkt. 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1967 | | pagina 20